Juridisk bistand til kvinder og børn på krisecenter takket være donation fra Dreyers Fond

LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre får nu et markant løft af sine juridiske kompetencer takket været en generøs donation fra Dreyers Fond, som muliggør ansættelsen af en jurist i LOKK. En jurist som bl.a. skal bistå krisecentrene med de juridiske spørgsmål og opgaver, som de støder på i deres arbejde med voldsudsatte kvinder og børn.

Om donationen siger LOKKs formand Karin Gaardsted:

”Vi er helt utrolig glade for donationen fra Dreyers Fond. Krisecentrene møder i dagligdagen en bred vifte af juridiske problemstillinger. Det er ofte børn, som kommer i klemme i forældremyndighedssager, når moderen flytter på krisecenter med børnene, og det kan have katastrofale følger for både kvinder og børn, hvis der ikke reageres hurtigt og tilstrækkeligt i deres sager. Med donationen får vi et markant løft af LOKKS evne til at yde juridisk støtte til krisecentrene og deres kvinder og børn samt støtte til centrale aktører på voldsområdet til gavn for alle voldsudsatte kvinder og børn i Danmark.”

Den økonomiske støtte fra Dreyers Fond muliggør første skridt i LOKKs ønske om at etablere en stærk juridisk rådgivningsenhed. Rådgivningen kommer i begyndelsen til at bestå af en jurist med speciale i familieret, men det er også hensigten, at der skal være kompetencer inden for andre områder, som LOKKs krisecentre efterspørger, bl.a. serviceloven, udlændingeloven og straffeloven.

Nu går rekrutteringen af en dygtig jurist i gang. I første omgang til et pilotprojekt, som vil strække sig over halvandet år. Det er dog et klart ønske, at enheden på sigt bliver en fast del af LOKKs virke. 

Om Dreyers Fond
Dreyers Fond har siden 1976 arbejdet filantropisk for advokater, arkitekter og almenvelgørende. Fuld version Dreyers Fond har siden 1976 arbejdet filantropisk for advokater, arkitekter og almenvelgørende. Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, der fremmer advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling. Dreyers Fond støtter også almenvelgørende, især udsatte i det danske samfund.

Du kan læse mere om Dreyers Fond her.

Andre nyheder