Alis Fædreland

Hvordan ændrer vi den generelle samtale om vold i nære relationer og kvindedrab, så tabuet brydes og samtalen handler om, hvad vi som samfund kan gøre, i stedet for at have fokus på skam, dårlig samvittighed og noget, den enkelte går alene med? LOKKs formand Karin Gaardsted er med i Alis Fædreland for at snakke om, hvordan vi når ud til den brede befolkning og ikke kun henvender os til folk, der arbejder med vold i nære relationer. Vi skal alle tale højt om partnervold og voldsudsatte kvinders mulighed for at modtage hjælp på et krisecenter eller via ambulant rådgivning. For det er en samfundsopgave at komme volden til livs, og det må aldrig være den enkeltes egen hemmelighed eller ansvar. 

 

Indslaget starter 18:20 og kan høres her.

Andre nyheder