Kvindehjemmet overtager efterværnsgruppe for børn

1. juni, overtog Kvindehjemmet efterværnsgruppen for børn, der har været udsat for vold fra en nær relation eller har levet i en familie, hvor mor er udsat for vold. Efterværnsgruppen er en samtalegruppe, hvor børnene mødes hver anden uge og får hjælp til at bearbejde deres oplevelser med vold i hjemmet. Børnene er i alderen 10 til 16 år, og tilbuddet gælder som det eneste i landet både børn, der tidligere har boet på krisecenter og børn, der også har levet med vold i familien, men ikke boet på krisecenter.
Om efterværnsgruppen siger Kvindehjemmets forstander, Katrine Nordbjærg:
“På Kvindehjemmet har vi gennem mange år haft et stort fagligt fokus på indsatsen for børn på kvindekrisecentrene. Ved at fortsætte efterværnsgruppen i eget regi bidrager vi til at styrke vores indsats af netop børneområdet, som vi synes fortjener meget mere opmærksomhed.”
Tilbuddet stod ellers til at lukke, men fortsætter nu takket være Kvindehjemmet. I LOKK er vi meget begejstrede for, at tilbuddet bliver videreført, for der er ingen tvivl om, at muligheden for efterværn for børn, der har levet i et hjem med vold, er et vigtigt element i vejen mod at sikre, at børnene får et trygt liv uden vold.
Efterværnsgruppen for børn fortsætter nu som en del af Kvindehjemmets styrkede indsats på børneområdet. Det betyder også, at de børn, der allerede er med i gruppen, kan blive, så deres forløb ikke afbrydes, og at de børn, som står på venteliste, også får tilbuddet. Tanken er, at Kvindehjemmets erfaringer med efterværnsgruppen for børn, skal deles med andre krisecentre og LOKK.
Du kan læse mere om efterværnsgruppen på Kvindehjemmets hjemmeside her https://kvindehjemmet.dk/eftervaernsgruppe-boern/

Andre nyheder