Læs LOKKs Årsberetning 2022

LOKK går stærkt ind i 2023 med fokus på god medlemsservice og en klar og tydelig stemme i den offentlige debat om vold.

 

2022 var et travlt år for kvindekrisecentrene i Danmark. Antallet af kvinder, der søger hjælp på krisecentrene, er stigende, og det er behovet for de solide voldsfaglige indsatser derfor også. Den store indsats, om de mange dygtige medarbejdere og frivillige på krisecentrene hver dag yder, er en afgørende vigtig støtte for de over 2.200 kvinder og deres børn, der i 2022 søgte hjælp og beskyttelse mod volden.

 

Sådan skriver LOKKs formand, Karin Gaardsted i indledningen til LOKKs Årsberetning 2022. I beretningen kan du læse mere om LOKKs virke i 2022 og om ambitionerne for 2023. Læs bl.a. interviewet med LOKKs direktør, Laura Kirch Kirkegaard, der fortæller om behovet for at få kvindekrisecentrenes arbejde og indsats højere op på den politiske dagsorden.  Årsberetningen har også et interview med LOKKs juridiske chef, Andrea Haugsted Jedrzejowska, om den rådgivningsservice, vi startede i 2022.

Læs hele årsberetningen her

Andre nyheder