Leg og bevægelse skal styrke trivslen for mødre og børn på krisecentre

LOKK og DGI har med projektet Mig & Min Mor sat fokus på at styrke mødres og børns trivsel og indbyrdes relation gennem leg og bevægelse, mens de opholder sig på kvindekrisecenter. Det faglige personale på en række kvindekrisecentre har deltaget i projektet, der nu nærmer sig sin afslutning.

Under en bagende sommersol i en have på et kvindekrisecenter står seks kvinder i en rundkreds med et tov, som de holder imellem sig. Skiftevis rykker de tættere på hinanden og trækker sig derefter ud i en større rundkreds igen. Derefter fører kvinderne tovet op over hovedet, der nu sammen skal sørge for, at torvet er helt strakt ud så det danner en cirkel.

De seks kvinder er i gang med en leg, der skal bidrage til at skabe et fællesskab imellem dem. Det er blot en af mange lege og aktiviteter, som personalet på dette kvindekrisecenter bliver lært op i og som er en del af værktøjskassen i projektet Mig & Min Mor. Et projektsamarbejde mellem LOKK og DGI Storkøbenhavn, der er støttet af Novo Nordisk Fonden og som nu nærmer sig sin afslutning.

Leg og bevægelse virker
Blandt de seks kvinder i rundkredsen er to undervisere fra DGI, der giver det faglige personale nyttige værktøjer og konkrete metoder til at inkorporere leg og bevægelse i det pædagogiske arbejde på krisecentret. Det skal bidrage til at skabe bedre trivsel for de mødre og børn, der bor på krisecentret og måske også styrke deres indbyrdes relation med hinanden. Og ifølge projektleder i DGI, Anne Katrine F. Kaarsholm, så er leg og bevægelse meget nyttigt i forhold til netop dét.

”Når det er vigtigt at etablere en god legekultur på et krisecenter, handler det om at skabe grobund for legens udviklingsmuligheder. Legen kan nemlig præge både den psykiske, kognitive, fysiske og sociale udvikling hos kvinder og børn. Leg hjælper med andre ord børn og mødre på et krisecenter til at mærke sig selv, og andre, og til at blive bedre til at indgå i et samspil med hinanden og andre. Det har en kæmpe indflydelse på hvordan deres fremtid kommer til at se ud og hvordan de kan komme tilbage i et fællesskab.”

Et godt supplement  
Tilbage i rundkredsen er de seks kvinder nu i gang med en ny leg. De griner, mens de skiftevis kaster forskelligt farvede stofærteposer til hinanden og siger hinandens navne på skift – en leg, der skal bidrage til at skabe et fællesskab og en nem måde at komme tættere på hinanden på og lære hinandens navne. Tre af kvinderne i rundkredsen er fagligt personale på krisecentret og deltager i projektet og er nu i gang med den sidste del af uddannelsesforløbet, der skal munde ud i en DGI-certificering. En af dem hedder Mette og er børnefaglig pædagog på krisecentret – og hun kan sagtens se meningen med fokus på leg og bevægelse i det pædagogiske arbejde.

”Jeg synes, at forløbet her giver et rigtig godt supplement til de pædagogiske værktøjer, vi selv gør brug af her på stedet. Jeg er helt sikkert blevet inspireret og har fået nogle gode idéer til, hvordan vi kan støtte de kvinder og børn, der bor her på kvindekrisecentret, med leg og aktiviteter.”      

Mettes kollega, Carina, nikker genkendende og supplerer:

”Det her med at arbejde med voldstraumer uden at skulle bruge en masse ord, men i stedet for at gøre det ved at bruge leg og bevægelse, det kan helt sikkert noget, tror jeg. Det er en anden måde at arbejde med volden på, som kan være med til at reparere på det voldsomme oplevelser, som mor og barnet har oplevet. Og måske endda kan det også være med til at styrke mor og barns indbyrdes relation. Nu skal vi til at afprøve de her værktøjer i praksis – og det ser jeg frem til”, siger Carina smilende.

Certificeret til leg

Projektets uddannelsesforløb strækker sig over tre faglige moduler og har to såkaldte legebesøg, hvor DGI underviser i, hvordan metoderne kan bruges i praksis med børn og kvinder på krisecenteret. Det munder ud i, at personalet får en DGI-certificering, når forløbet afsluttes. Projektet Mig & Min Mor - løft af den mentale og fysiske sundhed for kvinder og børn på kvindekrisecenter, begyndte i efteråret 2022 og lakker nu mod enden. Fagligt personale på 17 kvindekrisecentre rundt omkring på Sjælland og Lolland Falster har deltaget i uddannelsesforløbet og kan nu alle kalde sig for DGI-certificeret. Det samme gør sig gældende for Mette, Carina og deres kollega Christina, der afsluttede dagen med at overrække DGI-certificeringsdiplomer til hinanden og nu alle er blevet certificeret til leg.

 

Andre nyheder