Legat fra Hoffmann og Husmans Fond

Tusind tak for endnu et legat fra Hoffman og Husmans fond. LOKK har fra fonden modtaget et legat på 300.000 som støtte til vores politiske interessevaretagelse og arbejdet med at fremme rettigheder for voldsudsatte kvinder og deres børn. Vold mod kvinder er et strukturelt samfundsproblem, der hvert år rammer tusindvis af kvinder og deres børn og påvirker deres muligheder for at leve et trygt, frit og værdigt liv. På vegne af LOKKs medlemmer, kvindekrisecentrene, ønsker LOKK at sætte vold mod kvinder og børn endnu højere på den politiske dagsorden. Det vigtige arbejde bidrager donationen fra Hoffmann og Husmans Fond nu til.

Andre nyheder