Legat fra Hoffmann og Husman Fond

Tusind tak til Hoffmann og Husmans Fond for det flotte legat på 300.000 kroner, som fonden har givet som støtte til vores arbejde med politisk interessevaretagelse. Vold mod kvinder er et strukturelt samfundsproblem, der hvert år rammer tusindvis af kvinder og deres børn og påvirker deres muligheder for at leve et trygt, frit og værdigt liv. På vegne af LOKKs medlemmer, kvindekrisecentrene, ønsker LOKK at sætte vold mod kvinder og børn endnu højere på den politiske dagsorden. Det vigtige arbejde bidrager donationen fra Hoffmann og Husmans Fond nu til.

Andre nyheder