Lev Uden Vold rapport: En kortlægning af litteratur fra 1984 til 2020 i Danmark

Vold i nære relationer er et område, som har fået en stigende bevågenhed de seneste to årtier. Et decideret overblik over den viden, som findes om vold i nære relationer, har dog ikke eksisteret. Det vil Lev Uden Volds videnskortlægning forsøge at råde bod på. Rapporten giver det samlede overblik over den eksisterende litteratur i Danmark om vold i nære relationer fra 1984 til 2020.

Læs den her.

Andre nyheder