LOKK: Alle voldsudsatte skal have mulighed for voldsfaglig indsats på krisecenter

Ligestillingsminister Marie Bjerre har for nylig fremsat lovforslag om at revidere servicelovens paragraf 109, der giver mulighed for, at alle voldsudsatte personer kan komme på krisecenter. LOKK støtter det politiske initiativ og har særligt fokus på, at de nyoprettede krisecentre får et solidt voldsfagligt fundament.  

Partnervold og vold i nære relationer er et omfattende samfundsproblem, der rammer alle uanset køn, alder og andre forhold. Selvom kvinder oftest bliver udsat for partnervold, så er partnervold mod mænd og personer også et problem, som samfundet bør afhjælpe. Derfor giver det god mening, at ligestillingsminister Marie Bjerre nu vil revidere servicelovens paragraf 109, så alle voldsudsatte personer, får mulighed for voldsfaglig støtte på et krisecenter til at bryde fri af volden.  

LOKK bakker op om at revidere lovgivningen på området og er meget optaget af, at de kommende nyoprettede krisecentre for mænd og personer får et solidt voldsfagligt fundament, pointerer Laura Kirch Kirkegaard, der er direktør i LOKK.  

Det er den rigtige vej at gå at give alle voldsudsatte personer ret til et ophold på krisecenter, hvis de har brug for beskyttelse og en akut og helhedsorienteret indsats for at bryde fri af volden. Det støtter LOKK selvfølgelig op om. Kvindekrisecentrene har bygget en højt specialiseret og professionel sektor op over de seneste 40 år, og LOKK står klar til at bidrage med viden og erfaringer, når der skal etableres krisecentre til nye målgrupper.  

Viden er afgørende for succes 
Hvert år bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd udsat for partnervold og vold i nære relationer. Og et stigende antal voldsudsatte kvinder bliver visiteret til krisecenterophold. Sidste år kom knap 3000 voldsudsatte kvinder på krisecenter – en stigning på 12 procent sammenlignet med året før. Så der er ingen tvivl om, at der er et stigende behov for den voldsfaglige indsats på krisecentrene.  

Langt størstedelen af de voldsudsatte, som kommer på et af LOKKs medlemskrisecentre, kommer videre i et liv uden vold. Den mulighed skal alle voldsudsatte personer have tilbudt uanset køn. Men viden og erfaring spiller en helt afgørende faktor for at få det ønskede resultat – at give alle voldsudsatte personer de bedste forudsætninger for at bryde med volden, pointerer Laura Kirch Kirkegaard.   

En stærk forståelse af voldens natur - og hvad volden gør ved mennesker - er helt afgørende for, at krisecentre kan støtte voldsudsatte til at komme fri af volden. Krisecentrenes leverer en akut og helhedsorienteret indsats på et helt afgørende tidspunkt – dér hvor den voldsudsatte har truffet en vigtig beslutning og har mulighed for at gribe ud efter et bedre liv. Det kræver både en dyb voldsforståelse og en højt specialiseret socialfaglig indsats. Den faglighed og praksis har vores medlemmer opbygget gennem mange år og det vil vi gerne bringe i spil, når rammerne for de nye krisecentre for mænd og personer skal etableres. For vi ved, at den solide kerneydelse, som vores krisecentre tilbyder, rent faktisk virker.

Børn på krisecenter skal også have rettigheder 
Det er ikke kun voldsudsatte kvinder, der i stigende grad kommer på krisecenter. Mange af kvinderne har børn med. Desværre giver lovforslaget ikke medfølgende børn egne rettigheder, når deres forælder bliver visiteret til et ophold på et krisecenter. Ud over retten til 10 timers psykologhjælp definerer hverken den eksisterende lov eller det nye lovforslag, hvilke indsatser og rettigheder, børn som ledsager deres forælder, skal have adgang til. Det er helt uholdbart og det bør ændres i lovgivningen, understreger Laura Kirch Kirkegaard. 

Ofte har de børn, der kommer på krisecenter, været udsat for eller har overværet vold i hjemmet igennem længere tid. De kan være dybt traumatiseret af volden, og de står i en situation, som de ikke selv har valgt - og måske slet ikke forstår. Det at flytte på krisecenter er en stor omvæltning - ofte flytter børnene langt væk fra deres venner og familie og kendte hverdag. Børnene har brug for, at der er voksne på krisecentret, som møder dem og som forstår deres perspektiv. De bør have ret til en specialiseret, voldsfaglig indsats både under og efter krisecenteropholdet, og støtte fra kommunen til at etablere et godt børneliv efter opholdet.

Andre nyheder