LOKK består som vigtigt talerør for voldsudsatte

Krisecentre fra hele landet mødtes i aftes til ekstraordinær generalforsamling. Her blev det besluttet, at LOKK består som vigtig aktør og vil byde ind på opgaven om en ny national enhed.

I 29 år har LOKK været en central aktør i bekæmpelsen af vold mod kvinder og børn i Danmark. I årtier har LOKK indsamlet og formidlet viden om vold, styrket voldsudsattes rettigheder og skabt en mere ensartet praksis på kvindekrisecentrene. Et afslag fra Socialstyrelsen efter 14 års fast støtte satte en midlertidig kæp i hjulet for LOKKs arbejde.

På aftenens ekstraordinære generalforsamling i Ungdommens Hus i Fredericia blev det slået fast, at LOKK består som landsorganisation og med et sekretariat.

Der er heldigvis gode kræfter i samfundet, som gerne vil støtte vores arbejde med at bekæmpe vold mod kvinder og børn, udtaler Lene Johannesson, som overtager formandsposten efter Birgit Søderberg, der efter 8 år ved roret har valgt ikke at genopstille.

Den vigtigste opgave for bestyrelsen og den nye formand bliver at reorganisere sekretariatets opgaver og formulere nye visioner for LOKKs arbejde.

I det nye satspuljeforlig er der afsat midler til at styrke indsatsen for personer, der er udsat for vold i en nær relation. Herunder er der afsat midler til at oprette en national enhed. Den nye enhed skal bl.a. drive den nationale hotline og juridiske rådgivning til voldsudsatte kvinder og mænd samt pladsoversigten over ledige krisecenterpladser.

På generalforsamlingen var der bred enighed om, at LOKKs mangeårige erfaringer bør veje tungt i de nye initiativer på området. Derfor bliver hovedopgaven for et reorganiseret sekretariat med nye ansatte at byde ind på opgaven om en national enhed, når den kommer i udbud i 2017.

Vi er i gang med at forberede os på at ansøge puljen sammen med andre centrale aktører, udtaler Lene Johannesson.

Lene Johannesson er uddannet socialrådgiver. I de sidste 18 år har hun beskæftiget sig indgående med vold i nære relationer bl.a. som souschef i Kvindehuset i Lyngby og som sekretariatschef i LOKK fra 2008 til 2014.

Mit hjerte ligger i LOKK og i arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn. Langt flere kvinder end mænd bliver udsat for vold hvert år, og mænds vold er ofte langt farligere og mere traumatiserende. At vi stadig har så mange kvinder og børn, som årligt bliver udsat for vold, er uacceptabelt i vores samfund. Derfor glæder jeg mig til at fortsætte LOKKs kvindepolitiske arbejde, udtaler Lene Johannesson.

På den ekstraordinære generalforsamling blev der desuden nedsat en ny bestyrelse. Projekt Etnisk Ung, LOKKs rådgivningstilbud vedrørende æresrelaterede konflikter, fortsætter med samme størrelse i andet regi.

For yderligere information, kontakt formand for LOKK Lene Johannesson på tlf.: 3131 4457 eller på mail: lene@lokk.dk.

Andre nyheder