LOKK bidrager til fagbog om vold

Socialrådgivere, lærere, pædagoger, sygeplejersker og mange andre fagfolk møder hver dag familier, hvor der er vold. Men de mangler ofte viden og redskaber til, hvordan de skal handle på en mistanke om vold.

Vold i familien er et komplekst og tabubelagt område, der ofte er omgærdet af skyld og skam. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner, der kommer i kontakt med familier, hvor der er vold, er klædt ordentligt på.

Ny antologi "Vold i familien – viden for fagfolk" skal give studerende på relevante professionsuddannelser den nødvendige indsigt, de har brug for, når de møder voldsudsatte og -udøvere i deres fremtidige arbejde. 

"Vi er rigtig glade for at bidrage med vores viden om volden, der desværre fortsat foregår i alt for mange familier. Mere end 70.000 kvinder udsættes årligt for vold af deres partner i Danmark, og 33.000 børn er vidner til volden. Det er helt afgørende, at de fagpersoner, der møder kvinderne og børnene, har den nødvendige viden og redskaber, der skal til for at tilbyde den rette hjælp", fortæller Trine Lund-Jensen, sekretariatschef i LOKK, der har skrevet et kapitel i bogen.

Udover at have bidraget til bogen med kapitlet Kvinder og børn på kvindekrisecentre – viden om volden gennem 30 år, har Trine Lund-Jensen, som LOKKs repræsentant i Lev Uden Volds bestyrelse, deltaget i gruppen bag bogen. Flere krisecentre har også bidraget til bogen med deres særlige viden på området.

Det er Mary Fonden og Lev Uden Vold, der har sammensat antologien, der er på 320 sider og koster 249.95 i bogform. 

Bogen kan downloades gratis på Lev Uden volds hjemmeside eller købes som bog hos Akademisk Forlag.

Andre nyheder