LOKK er stærkt repræsenteret på Folkemødet i år

Manglende rettigheder til børn på krisecentre, behovet for voldsfaglig støtte efter krisecenterophold og et stigende behov for fokus på digital vold. Der er nok at tage fat på, når det kommer til mærkesager og problematikker, som LOKK tager til Bornholm for at sætte fokus på overfor de mange politikere, journalister og meningsdannere, der er til stede på øen under Folkemødet, der begynder den 13. juni. LOKK er godt repræsenteret fra både bestyrelse og sekretariatet og vil knokle hårdt for at sætte fokus på vores mærkesager og på de problematikker og udfordringer, der gør sig gældende for LOKKs medlemmer.

Nyt liv uden vold
Vi deltager i to arrangementer under Folkemødet. Det første arrangement har titlen ’Et nyt liv uden vold efter krisecenteret’, som vi har arrangeret i samarbejde med netmediet Socialt Indblik. Her sætter vi fokus på vigtigheden af, at voldsudsatte får en lovsikret voldsfaglig støtte til at etablere et nyt liv uden vold efter deres ophold på krisecenter.

Det kan nemlig nærmest være en uoverkommelig udfordring at etablere et nyt liv uden vold efter sit ophold på krisecenter. I denne overgang står de voldsudsatte nemlig helt alene med at skulle overskue og navigere i sociale relationer, kontakt med myndighederne, eventuelle familieretssager og etablering af nyt hjem. Derudover er mange voldsudsatte kvinder hårdt psykisk belastet af at have levet i en relation med vold.

Både Katrine Nordbjærg, der er forstander på Kvindehjemmet samt direktør i LOKK, Laura Kirch Kirkegaard, deltager i denne event. Du kan læse mere om dette event via linket her: https://folkemoedet.dk/events/2024/06/13/et-nyt-liv-uden-vold-efter-krisecentret/

Kvaliteten som slagmark mellem civilsamfund og velfærd
Sammen med RådgivningsDanmark sætter vi i en debat fokus på civilsamfundets rolle som central aktør til at sikre kvaliteten af fremtidens velfærd og ikke mindst det dilemma, som civilsamfundet oplever med på den ene side at være en sektor, der leverer en høj kvalitet i de indsatser, det gennem mange år har udviklet til de borgere, det handler om. Og på den anden side at opleve en række krav fra de myndigheder, som civilsamfundet samarbejder med, der ikke nødvendigvis respekterer, at civilsamfundet har sine egne – og ofte veldefinerede – kvalitetsstandarder.

Hvordan vil beslutningstagerne gribe det an at sikre den nødvendige investering i det faglige kvalitetsarbejde? Og hvordan sikrer civilsamfundet, at det ikke oversvømmes af en myndighedslogik, når omfavnelsen med den offentlige velfærd bliver tættere over de næste 10 år?

Det forsøger denne debat blandt andet at give nogle svar på. Laura Kirch Kirkegaard deltager i denne debat, som du kan læse mere om via linket her: https://folkemoedet.dk/events/2024/06/14/kvaliteten-som-slagmark-mellem-civilsamfund-og-velfaerd/

Debatter, netværk og nye alliancer
Udover at deltage i debatter, har LOKK med sin deltagelse på Folkemødet, også fokus på at fremme LOKKs mærkesager og søge politisk opbakning til at få styrket vilkår og forhold for vores medlemmer af krisecentre og skabe politisk fokus på de problematikker, der gør sig gældende i sektoren. LOKK vil også benytte lejligheden til at styrke vores samarbejder med andre organisationer og mulige nye alliancepartnere. Og så vil LOKK naturligvis bakke op om de arrangementer og debatter, som de tilstedeværende medlemmer arrangerer på Folkemødet.

LOKK ser frem til at mødes med de tilstedeværende medlemmer på Bornholm og sammen sætte fokus på at fremme krisecentrenes sag med fokus på at optimere krisecentrenes rammer og vilkår til fortsat at kunne yde solide faglige indsatser til voldsudsatte kvinder, personer og børn.  

Følg endelig med på LOKKs sociale medier i de kommende dage, hvor LOKK løbende vil opdatere fra Folkemødet.

 

Andre nyheder