LOKK kan fortsat tilbyde juridisk rådgivning til krisecentrene

En generøs donation fra Dreyers Fond gør det for muligt for LOKK at fortsætte sin juridiske rådgivning, som medlemmerne har stor gavn af.  

Den juridiske rådgivning har det seneste halvandet år rådgivet voldsudsatte kvinder og det faglige personale på krisecentrene. I 2023 havde den juridiske rådgivning 219 henvendelser fra krisecentre, kvinder, kommuner og andet, som dækker over flere forskellige mindre kategorier. Størstedelen af henvendelserne er fra krisecentrene, som oftest handler om konkrete problemstillinger, som en voldsudsat kvinde har.


Henvendelserne kan handle om mange forskellige problemstillinger, store som små, og ofte er det en konkret lovgivning eller lovområde, som der stilles spørgsmål til. I grafen herunder kan man se hvilke lovgivninger der oftest tales om i forbindelse med rådgivningen. Det kan være opklarende spørgsmål til en specifik lovgivning, eller generel rådgivning, som går ind under en pågældende lov.  

 

 

Stærk juridisk kompetence i rådgivningen
Til daglig er det LOKKs chefjurist, Andrea Jedrzejowska, der har ansvaret for den juridiske rådgivning. Hun har en baggrund som chefjurist i Danish International Adoption og i Statsforvaltningen, og hun har et solidt kendskab til mange af de juridiske områder, der er relevante for voldsudsatte kvinder og børn. Den juridiske rådgivning bliver også understøttet af Katrine Albæk, som er deltidsrådgiver to dage om ugen, de øvrige dage er hun på Kvindehjemmet, hvor hun er ansat som jurist. Det er en del af et juridisk projekt forankret på Kvindehjemmet, hvor Andrea ligeledes er en dag om ugen. De seneste fem år har Katrine været beskæftiget på kvindekrisecenterområdet, hvor hun har varetaget en række forskellige funktioner. Kathrine er foruden at være jurist uddannet socialrådgiver.  

Stor efterspørgsel på juridisk rådgivning 
Den juridiske rådgivning har forsat mange henvendelser, og det glæder LOKK at allerede mange krisecentre og voldsudsatte kvinder har gjort brug af rådgivningen. Det er derfor også en stor glæde, at den juridiske rådgivning kan fortsætte, takket være Dreyers Fond, da der fortsat er et stort behov og et ønske om rådgivning. I 2024 har der allerede været 62 henvendelser, pr. dags dato, hvilket viser hvor stort behovet er, og understreger vigtigheden af at have en juridisk rådgivning. Når krisecentrene får rådgivning i LOKK, er det ofte om sager, hvor kvinderne har mødt langsommelig, dårlig eller uklar sagsbehandling og rådgivning hos myndighederne:  

Det er vigtigt, at krisecentrene har adgang til en kompetentjuridisk rådgivning, så kvindernes og børnenes rettigheder imødekommes i de komplekse udfordringer, de står med. Vi giver dem den vejledning og sparring, der er brug for, og på den måde hjælper LOKK kvinderne og det faglige personale på krisecentrene videre i dialogen med fx kommuner, familieretshuset og andre myndigheder, forklarer Andrea.  

 

  

Andre nyheder