LOKK’s direktør er ny formand i Lev Uden Vold

Laura Kirch Kirkegaard, direktør i Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, tiltræder d. 1. marts som ny bestyrelsesformand i Lev Uden Vold. Hun har siden 2022 været næstformand. Jacob Engmose Astrup, direktør i Mandecentret, indtræder samtidig i formandskabet som ny næstformand.  

Eva Kjer Hansen, ny direktør i Dialog Mod Vold, indtræder også i Lev Uden Volds bestyrelse pr. 1. marts som erstatning for nuværende formand Jesper Rønn-Simonsen, der er blevet vicedirektør og forstander på Diakonissestiftelsen. 

En enig bestyrelse besluttede for nylig at udvide bestyrelsen med to nye medlemmer. På næstkommende bestyrelsesmøde den 19. marts 2024 lyder altså et velkommen til både et nyt formandskab og helt nye ansigter i form af Marie Louise Refsgaard, Anders Kirketerp-Møller og Eva Kjer Hansen.   

Formandskab i rotation 

Posten som formand og næstformand i Lev Uden Vold varetages i en periode på 2 år ad gangen i et rotationsprincip, hvor det enkelte bestyrelsesmedlem i første periode udpeges som næstformand og herefter i næste periode som formand. Formandsposten og næstformandsposten går altså på tur mellem bestyrelsesmedlemmerne fra Lev Uden Volds fem stiftende organisationer efter en fastsat rækkefølge, der fremgår af bestyrelsens forretningsorden.  

Laura Kirch Kirkegaard udtaler om rollen som bestyrelsesformand: 

Lev Uden Vold er en krumtap i Danmarks samlede indsats mod vold i nære relationer. Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet med bestyrelsens både nye og velkendte ansigter. Bestyrelsen er optaget af fremtidssikringen af Lev Uden Vold, og 2024 er et afgørende år for at sikre en forlængelse af den statslige driftsbevilling i en længere årrække, siger Laura Kirch Kirkegaard.  

Om den afgående bestyrelsesformand, Jesper Rønn-Simonsen, siger Laura Kirch Kirkegaard: 

Jeg vil gerne sige stor tak til Jesper for hans indsats. Vi har haft et tæt og godt samarbejde i det afgående formandskab i en spændende periode for Lev Uden Vold. Jesper har været med til at ansætte Lev Uden Volds nuværende direktør, han har formået at samle bestyrelsen om en ny strategi, og så har han som bestyrelsesformand været en synlig figur for organisationens medarbejdere.

Du kan læse om hele Lev Uden Volds bestyrelse her

Lev Uden Vold er etableret af fem voldsfaglige organisationer, der alle er repræsenteret i Lev Uden Volds bestyrelse: LOKK, Mandecentret, Danner, Mødrehjælpen og Dialog Mod Vold. I bestyrelsen sidder også Maja Lindgren, der er valgt af medarbejderne i Lev Uden Vold samt bestyrelsesmedlemmerne Marie Louise Refsgaard og Anders Kirketerp-Møller, der er udpeget af bestyrelsen for en toårig periode. 

Laura Kirch Kirkegaard vil fortsat fungere som direktør i LOKK.  

Andre nyheder