LOKK tager kampen op

Download pressemeddelelse

Det seneste års arbejde i LOKK har været præget af kampen for overlevelse. To ekstraordinære generalforsamlinger, stor udskiftning på bestyrelsesposterne og nedskæring i sekretariatet for at nævne nogle af udfordringerne.

De økonomiske vilkår, hvor LOKK ikke har modtaget Tips- og Lotto midler, har gjort, at stort set alle projekter er lukket ned. Hotlinen, den juridiske rådgivning og Etnisk ung er nogle af de tiltag har LOKK måtte give fra sig eller lukke. Også feriehuset Laurine, som var til gavn for kvinder og børn på krisecentrene, er solgt.

I det kommende år vil bestyrelsen og organisationen have fokus på at gøre LOKK mere bæredygtig og tilpasse sig tidens trend i forhold til at kvalificere flere frivillige og i højere grad blive uafhængig af offentlige midler.

Heldigvis gør krisecentrene i Danmark fortsat et kæmpe stykke arbejde, og de er til stadighed i stand til at udvikle sig. Flere steder har man udvidet kapaciteten for at imødekomme pladsmangel.

På centrene ydes hjælp og støtte af høj kvalitet. Beskyttelsen og omsorgen for kvinder og børn, som har levet i voldelige forhold er stadig i top. Den skattekiste af erfaring og viden centrene har, vil LOKK gerne dele ud af. Derfor er der nedsat en videns- og udviklingsgruppe, der skal indsamle og formidle de gode resultater.

Den ambulante rådgivning og efterværn er stadig ikke en del af krisecenter paragraffen. Hvert år henvender ca. 13.000 personer sig til kvindekrisecentrene for at søge råd og vejledning, idet de lever i eller netop kommet ud af et voldeligt forhold. De har på det tidspunkt ikke behov for eller ønske om et ophold på krisecentret, men søger den ambulante støtte til at komme ud af volden.

Kvinderne ville få et langt bedre rådgivningsforløb, såfremt kvindekrisecentrene blev normeret til at kunne håndtere denne udfordring og ikke som nu at skulle afholde rådgivningen ved siden af deres kerneopgave med kvinder, der har taget ophold. I den anden ende af forløbet mangler efterværnet, som kan være forebyggende og hindre at kvinden er nødt til et yderligere ophold på et kvindekrisecenter.

LOKK har været i knæ, men generalforsamling sluttede i en optimistisk stemning.

For yderligere information kontakt formand for LOKK, Lene Johanneson tlf. 23 30 26 18 eller mail lene@lokk.dk

Andre nyheder