LOKK tilbyder rådgivning i nyt Interventionscenter

I partnerskab med Københavns Politikreds, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner, samt Dialog mod Vold, Mandecentret, Mødrehjælpen og Lev uden Vold.

1.januar 2023 gik det nye Interventionscenterprojekt i luften, som skal sikre hurtig hjælp til både udøvere og udsatte i relationer med partnervold. Projektet udspringer af et lignende projekt om etablering af et Interventionscenter, som kørte i 2012 -2014 i Østjyllands Politikreds i samarbejde med LOKK, Dialog mod Vold og Randers og Århus Krisecentre.

Projektet viste dengang gode resultater ved at nå målgruppen tidligere end det ellers var tilfældet, ligesom de voldsudsatte kvinder, der gennemførte rådgivningsforløbet oplevede en øget grad af tryghed og handlemuligheder efterfølgende.

I den nye version af projektet er der særligt opmærksomhed på opkvalificering af frontpersonale i forhold til at understøtte tidlig opsporing, ligesom det er en tilføjelse, at kommunerne nu også har mulighed for at henvise borgere til rådgivning. I det tidligere projekt var det kun en mulighed hos politiet.

Formålet med projektet er således todelt 1) at opkvalificere frontlinjemedarbejdere med henblik på at opspore og hjælpe borgere, der lever med vold tidligere end det ellers er tilfældet, samt 2) at sikre at borgerne hurtigt kan modtage relevant voldsfaglig rådgivning. Rådgivningsforløbet har i høj grad fokus på, at afklare kvindens situation og lave brobygning til relevante andre indsatser, hvis dette viser sig nødvendigt.

LOKK’s rolle i projektet er at varetage rådgivningen til kvinder udsat for partnervold. Rådgivningen varetages i projektperioden af en rådgiver med mange års erfaring fra Danners krisecenter, i et ambulant rådgivningstilbud etableret til formålet. LOKK ønsker med samarbejdet at sikre krisecenterfaglig viden i projektet, samt på længere sigt, at rådgivningen placeres på kvindekrisecentre ved eventuel udbredelse af modellen. 

Projektet er finansieret af Socialstyrelsen og evalueres af VIVE, og afsluttes ved udgangen af 2024.

Andre nyheder