LOKK vil styrke efterværnsindsatser til voldsudsatte kvinder og børn

Voldsudsatte kvinder og børn modtager i dag meget forskelligartede efterværnsindsatser, når de flytter fra krisecenter. LOKK vil med et nyt projekt afdække og styrke landets efterværnsindsatser til voldsudsatte kvinder og børn. 

Et nyt liv uden vold – det er navnet på et nyt projekt, der skal sikre at kvinder og børn, der har boet på krisecenter, får den rette hjælp, når de på ny skal etablere sig i et nyt liv uden vold. I dag eksisterer der mange forskellige former for efterværnsindsatser. Mens nogle indsatser ligger ude på krisecentrene, er andre baseret på frivillig arbejdskraft og nogle varetages af forskellige aktører rundt omkring i landet. Som det er i dag, er det et postnummerlotteri i forhold til hvilken efterværnsindsats, man som voldsudsat kvinde og barn kan få tilbudt, hvilket ikke er holdbart.

Det er nemlig en sårbar overgang, når kvinder og børn flytter fra krisecenteret. Kvinderne står ofte alene med at skulle overskue og navigere i sociale relationer, familieretssager, kontakt til myndighederne, konsekvenser af økonomisk vold, etablering i egen bolig og meget mere. Derfor er en stærk efterværnsindsats helt central for voldsudsatte kvinder og børn, der skal etablere en ny tilværelse efter deres ophold på krisecenter, fortæller Karolina Björg Kristinsdóttir fra LOKK, der er projektleder af ”Nyt liv uden vold”.

Krisecentrene i Danmark leverer hver dag en stor og vigtig indsats for voldsudsatte kvinder og børn, der kommer på krisecenter. Her får de beskyttelse, rådgivning og voldsfaglig støtte. Men når kvinderne forlader krisecenteret, oplever de ofte en brat overgang til en hverdag i egen bolig. Der er et stort behov for at styrke og målrette det efterværn, så kvinderne får den hjælp, de reelt har brug for, når de forlader krisecentret og skal starte en ny tilværelse.

Et projekt med tre ben
”Nyt liv uden vold” er et projekt med tre ben, der samlet set skal bidrage til at forbedre efterværnsindsatsen i Danmark. Første del går ud på at afdække og beskrive de behov kvinder og børn, som har været på krisecenter, oplever. Anden del går ud på at skabe overblik over de nuværende indsatser og tredje del af projektet går ud på at afdække og vurdere lovgivningen og rettighederne på efterværnsindsatsområdet.

LOKK vil gennem interviews af både kvinder og relevant personale fra LOKKs medlemskrisecentre indsamle viden, der kan bidrage til i højere grad at målrette indsatsen efter de voldudsatte kvinder og børns behov. Et af de krisecentre, som har stort fokus på efterværn, er Krisecenter for kvinder i Aalborg. Her fortæller leder af Krisecenteret Niels-Jacob Ulstrup, hvad de gør for at gøre overgangen fra krisecenterophold til en almindelig hverdag lettere for kvinder og børn.

For os er det vigtigt, at krisecenteropholdet ikke bare starter og slutter, når beboerne går ind og ud ad døren. Det vi gør for at hjælpe kvinderne videre er, at vi laver en konkret plan for den efterfølgende tid, som vi ved er meget sårbar. Her vejleder vi blandt andet kvinderne om deres sikkerhed, om hvor de kan opsøge nye relationer eller hvordan de skal forholde sig i sager hos familieretshuset, fordi vi gerne vil sikre dem et godt liv uden vold.

Det vi håber på at få ud af projektet, er inspiration og faglig sparring, så vi ikke bare træder rundt i noget selvopfundet, men kan få nogle flere perspektiver på det. Så håber vi, at den her viden og data kan være med til at sætte spot på den her lidt oversete indsats som krisecentrene gør, så vi på sigt kan få tilsvarende ressourcer til det.

Projektets andet ben går ud på at afdække landets nuværende efterværnsindsats. ”Nyt liv uden vold” skal gennem dialog med andre aktører fx kommuner, krisecentre og øvrige efterværnsindsatser beskrive de forskellige former for efterværnsindsats, der praktiseres i dag. Derudover vil LOKK undersøge, hvad kvinderne selv italesætter som deres behov ift. efterværn eller om de gerne ser en anden form for indsats.

Endelig har LOKK en ambition om at skabe overblik over den lovgivning, der findes på området og hvilke rettigheder kvinderne har samt at undersøge hvilke efterværnsindsatser andre nordiske lande har. Alt sammen med henblik på at skabe et politisk fokus på vigtigheden af efterværnsindsatser til voldsudsatte kvinder og børn i Danmark.

For at komme i mål med projektet vil LOKK på baggrund af de tre indsatser udarbejde en grønbog til relevante aktører og myndigheder. Grønbogen skal være en samling af anbefalinger, der kan bruges som et konkret og håndgribeligt værktøj til nænsomt at hjælpe kvinder og børn tilbage i samfundet efter endt krisecenterophold, fortæller Karolina Björg Kristinsdóttir .

Grønbogen skal sætte større fokus på efterværn. Den skal give overblik over de efterværnsindsatser, der eksisterer i dag, og så skal den kunne tilbyde anbefalinger, der er formet efter kvindernes og børnenes konkrete behov.

LOKK forventer, at Grønbogen ligger klar i 2024 og vil som afslutning på projektet afholde et seminar i efteråret 2024.

Sammenfattende har projektet 'Nyt liv uden vold' et klart mål om at forbedre efterværnsindsatsen for voldsudsatte kvinder og børn i Danmark. Ved at afdække behov, afdække de eksisterende indsatser og undersøge nuværende lovgivning og rettigheder på området, sigter projektet mod at skabe en mere ensartet og voldsfaglig funderet hjælp til kvinder og børn, der efter krisecenterophold skal skabe et nyt liv uden vold.

Andre nyheder