LOKKs anbefalinger til at skabe en faglig og økonomisk bæredygtig krisecentersektor

Det meget omtalte Ekspertudvalg på socialområdet - også kendt som Tranæs-udvalget - kom for nylig med sine anbefalinger til, hvordan man får styr på de stigende udgifter på socialområdet. I LOKK har vi nogle konkrete bud på, hvordan man fremadrettet skaber en faglig og økonomisk bæredygtig krisecentersektor.  

I maj 2022 blev Ekspertudvalget nedsat af Regeringen og KL. Hovedformålet var at identificere baggrunden for de stigende udgifter på det specialiserede socialområde og udarbejde en række anbefalinger til at styre udgifterne. De anbefalinger fra Ekspertudvalget blev for nylig præsenteret.  

Som repræsentant for landets krisecentre har vi fulgt Ekspertudvalgets arbejde meget tæt. Særligt fordi LOKK har siddet med i følgegruppen til Ekspertudvalget og løbende har givet faglige input til udvalget. 

Læs Ekspertudvalget på Socialområdets anbefalinger her

LOKK er helt enige i, at der skal være styr på økonomien indenfor socialområdet – ikke mindst, hvorvidt midlerne bliver brugt hensigtsmæssigt og til gavn for de borgere, der har brug for de faglige indsatser, som blandt andre krisecentrene tilbyder.  

Vores indspil i følgegruppen har handlet om, hvordan man fremadrettet skaber en fagligt og økonomisk bæredygtig krisecentersektor. LOKKs input er netop blevet sendt til Ekspertudvalget.  

Du kan læse dem her: LOKKs respons til Ekspertudvalget på Socialområdet

Andre nyheder