LOKKs sekretariatschef om mishandlingssag: - Alle alarmklokker burde have ringet her

Hvordan kunne det ske, at kommunens sagsbehandlere ikke opdagede eller fattede mistanke til, hvad der over så lang en periode foregik af forbrydelser mod Christina Egebjerg Jensen? Det er et spørgsmål, mange har stillet sig selv, efter det kom frem, at sagsbehandlerne flere gange har været på besøg hos Christina Egebjerg Jensen og Martin Lønborg Nielsen.

Indlægget er bragt i Skive Folkeblad d. 15. februar 2020. Skrevet af Pauli Vendelbo.

Det undrer også Trine Lund-Jensen, der er sekretariatschef hos LOKK, der er en forkortelse for Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

Jeg kender ikke den konkrete sag, men som den er blevet beskrevet, virker det uforståeligt, at man ikke har haft en samtale alene med kvinden, når der var så mange faresignaler, og når kvinden selv gav udtryk for at være i fare og havde brug for hjælp, siger Trine Lund-Jensen.

At Christina Egebjerg Jensen aldrig måtte være alene med andre folk, at hun ikke havde nogen telefon eller et nem-id-kort, at hun aldrig kom ud af huset, og at hun ikke havde nogen kontakt til folk, er blot nogle af de faresignaler, der kunne være handlet på.

Alle alarmklokker burde lyse her, for der er klare signaler om, at hun var udsat for stærk psykisk vold med fratagelse af retten til selv at bestemme over handlinger, økonomi og hverdag samt isolation fra både familie og venner, siger Trine Lund-Jensen.

Sagsbehandlere mangler redskaber

Men Trine Lund-Jensen forsvarer også sagsbehandlerne med, at de måske ikke er klædt på til at opfange signaler om vold og tvang i hjemmene, og at signaler kan være tegn på mange forskellige problemer.

I 2019 udgav organisationen Lev Uden Vold en analyse af kommunernes praksis og indsats i forhold til vold i nære relationer.

Undersøgelsen konkluderede blandt andet, at under en fjerdedel af alle landets kommuner har et beredskab i form af en handleplan eller en guide for, hvordan kommunen tackler situationer, hvor de får mistanke om vold eller tvang.

Skive Kommune er blandt de kommuner, der ikke har en handleplan.

Det er bekymrende, at der er så mange kommuner, der stadig mangler en plan for, hvordan der skal handles, hvis der er mistanke om vold eller tvang i hjemmet blandt voksne. Der mangler simpelthen redskaber, og det gør, at mange kommunalt ansatte har meget lidt viden om partnervold, signaler på vold og voldens konsekvenser og udtryk, siger Trine Lund-Jensen.

Når der er tale om, at en kvinde bliver udsat for vold, bliver der oftest taget kontakt til det nærmeste krisecenter.

Her kan man også altid få en samtale om, hvorledes volden kan komme til udtryk.

I den her sag kunne jeg godt have ønsket, at der fra kommunens side var taget kontakt til et krisecenter, for det værste er ikke at gøre noget, siger Trine Lund-Jensen.

Det er bekymrende, at der er så mange kommuner, der stadig mangler en plan.

Andre nyheder