LOKKS udtale om aftale om styrkelse af socialtilsynet

Kvalitet og faglighed må og skal veje tungere end profit. Aftale på socialområdet om at styrke tilsynet med sociale tilbud har gode takter. Det er et skridt på vejen i forhold til at sikre, at kvaliteten af tilbuddene vejer tungere end kommercielle hensyn. Men LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre advarer om, at aftalen ikke må betyde, at voldsudsatte kvinder ikke længere har mulighed for at møde op på krisecentre uden forudgående aftale med kommunen.

Et flertal i Folketinget blev i går enige om en aftale, der skal styrke tilsynet med sociale tilbud. Aftalen skal styrke socialtilsynet generelt og giver tilsynet flere muligheder for at gribe ind, når kvaliteten ikke er i orden. Aftalen er et resultat af regeringen og Social- og Ældreminister Astrid Krags ambition om et forbud mod profit for sociale tilbud. Det er dog ikke lykkedes at lave et sådan forbud, men aftalen indeholder en række andre tiltag, der skal begrænse muligheden for at trække profit ud af sociale tilbud.

LOKKs formand, Karin Gaardsted, siger om aftalen:

”Det er positivt, at aftalen sikrer, at tilsynet kan gribe ind, hvis et tilbud spekulerer i at køre med store overskud.  For på kvindekrisecenterområdet ser vi en række krisecentre åbne, som er godkendt af tilsynet, hvor vi i LOKK kan være i tvivl om, hvorvidt kommercielle hensyn vejer tungere end fagligheden og kvaliteten af tilbuddene. Det er en dybt bekymrende udvikling på et så kritisk og sårbart et område, som indsatsen for voldsudsatte kvinder og deres børn er. Men det er ikke gjort med et loft over profit alene. Det er vigtigt, at socialtilsynene også bliver opkvalificeret i forhold til at vurdere, om den fornødne faglighed og kvalitet af tilbuddene er til stede.”

Bekymret for selvmødeprincippet
Aftalen betyder, at kommunerne kan fravælge tilbud på baggrund af en række oplysninger, som de visiterende kommuner kan anvende som del af deres beslutningsgrundlag, når de skal vælge konkrete tilbud til en borger. Det vækker bekymring hos LOKK for, om aftalen kan bruges af kommunerne til at gøre op med det såkaldte selvmøderprincip, hvor voldudsatte kvinder selv kan møde op på et krisecenter uden forudgående aftale eller bevilling fra en kommune. Om det siger Karin Gaardsted:

” Det er helt afgørende for krisecentrene, at den aftale vi har med kommunerne om, at kvinderne selv kan møde op når som helst på døgnet, ikke forsvinder. Selvmøderprincippet sikrer, at en voldsudsat kvinde og hendes børn ikke skal vente med at få hjælp og først afvente godkendelse fra kommunen. Det vil vi derfor også rejse over for ministeren.”

Læs hele aftalen her:

Ny politisk aftale styrker tilsynet med sociale tilbud (sm.dk)

For yderligere information kontakt formand for LOKK, Karin Gaardsted på tlf. 20 40 26 40

Andre nyheder