Hvad kan man gøre lokalt for at hjælpe kvinder, som er udsat for fysisk og psykisk vold?

I weekenden var Landsorganisation af Kvindekrisecentres leder af analyse og udvikling, Eva Bertelsen, på folkemøde i Vig. På folkemødet havde Foreningen Medusa arrangeret en workshop, hvor der blev sat fokus på, hvad man kan gøre lokalt for at hjælpe kvinder, som er udsat for fysisk og psykisk vold. Eva holdt et oplæg om konsekvenserne af vold samt hvordan systemet møder kvinderne. Hun sluttede af med en pointe om vigtigheden af, at opsporingsindsatser skal følges op med voldsfaglig viden til kvinder og børn.

Eva udtalte under folkemødet:

Vold er mange ting. Psykisk vold kan være helt normale aktiviteter, der er voldelige, hvis det foregår i hjemmet. For eksempel, hvis man får ondt i maven ved at sige hvad man skal have at spise, fordi man frygter konsekvensen, hvis det ikke falder i god jord. Fysisk vold kan være alt fra et lille dask over rusk til kvælertag.

Citatet er et uddrag fra artiklen "Mere lokal fokus på vold mod kvinder", som er bragt i Sjællandske Medier. Du kan læse hele artiklen her.

Eva Bertelsen er leder af analyse og udvikling hos LOKK.
Eva kan kontaktes på e-mail: evb@lokk.dk

Andre nyheder