Nu får kvinder på krisecenter gratis psykologhjælp

Et flertal i Folketinget har torsdag den 25. juni vedtaget forslaget om ti timers gratis psykologhjælp til kvinder på krisecentre. Det træder i kraft den 1. juli.

Kvinder på krisecenter har brug for professional hjælp og rådgivning. De har været igennem voldsomme ting, når de får plads på krisecenter. På krisecentrene får kvinderne hjælp og rådgivning af medarbejdere med den nødvendige faglige viden og erfaring. Men kvinderne har også brug for psykologhjælp til at bearbejde traumerne.

Derfor er vi rigtig glade for, at lovforslaget nu er vedtaget i Folketinget, og kvinderne kan få psykologhjælpen.

“I Landsorganisation af Kvindekrisecentre har vi i årevis kæmpet for psykologhjælpen til kvinderne på krisecenter. Kvinderne er gradvist blevet nedbrudt psykisk igennem deres voldelige forhold og tror ofte, de selv er skyld i volden. Det kræver den rette hjælp at finde ind til sig selv igen og komme i balance. Derfor er det helt afgørende, at de får psykologhjælpen”, siger Karin Gaardsted, formand for Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

Læs om voldens dynamik, og hvordan den påvirker kvinderne

Andre nyheder