Ny handlingsplan mod partnervold og partnerdrab

Ny handlingsplan mod partnervold og partnerdrab understreger, at vold er et samfundsansvar og har et velkomment fokus på børnene 

Ligestillingsminister Trine Bramsens nye udspil til handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab sætter bl.a. fokus på tidlig opsporing, en tidlig indsats allerede i graviditeten og har fokus på børnene. Det hilser vi velkomment i Landsorganisation af Kvindekrisecentre. For jo tidligere, vi som samfund sætter ind overfor volden, jo mere effektiv bliver indsatsen.

I dag kom ligestillingsminister Trine Bramsens udspil til en handlingsplan mod partnervold og partnerdrab. Udspillet til handlingsplanen har fokus på tidlig opsporing og en tidlig indsats, deriblandt et eksisterende forsøg med screening af gravide så partnervold gøres landsdækkende. Landsorganisation af Kvindekrisecentre har sammen med Mary Fonden for nylig lavet en undersøgelse af omfanget og karakteren af partnervold i forbindelse med graviditet og fødsel blandt kvinder på krisecenter. Undersøgelsen viste, at volden bliver værre under graviditeten. Overfor det står, at børn, der vokser op i hjem med vold, er i risiko for selv at udøve partnervold eller leve i forhold med vold, når de bliver voksne. Det understreger vigtigheden af, at vi som samfund sætter ind så tidligt som muligt, og derfor er landsdækkende screening af gravide for partnervold et tiltag, der i praksis kan gøre en stor forskel for at opspore og reagere på partnervold. Læs undersøgelsen her.

Handlingsplanen har derudover en række andre elementer, som Landsorganisation af Kvindekrisecentre hilser velkomment, bl.a.: 

  • skærpet underretningspligt ved formodning om, at børn overværer vold i hjemmet 
  • hjælp til børn og pårørende 
  • fokus på voldsudøver 
  • opkvalificering af sundhedspersonale 
  • styrket indsats overfor voldsudsatte  

Formand for Landsorganisation af Kvindekrisecentre, Karin Gaardsted, siger om handlingsplanen:

”Vi er glade for, at handlingsplanen slår en tyk streg under, at vold i hjemmet er et samfundsansvar. Og handlingsplanens fokus på tidlig opsporing, og en tidlig indsats er helt afgørende for en effektiv indsats.  For jo tidligere, vi opdager volden, jo mere kan vi som samfund gøre. Og så er det godt nyt for de mange børn på krisecentrene, at der nu åbnes for muligheden for, at de kan gå i skole, mens de er på krisecenter med deres mor, vel at mærke uden at faderen får at vide, hvor de er. Det betyder, at kvinderne ikke længere er tvunget til at vælge mellem børnenes sikkerhed og muligheden for at opretholde en så normal hverdag som muligt.” 

Kvinder og børn bor typisk på krisecenter i 3-6 måneder, og derfor er det vigtigt, at børnene får en så normal hverdag som muligt. Praksis har hidtil været, at faderen bliver underrettet, når børnene bliver indskrevet i skole, mens de er på krisecenter, hvis forældrene har fælles forældremyndighed. Det betyder, at den voldsudøver, som kvinden og børnene søger væk fra, får kendskab til deres opholdssted og kan opsøge dem med fare for deres sikkerhed. Den praksis vil handlingsplanen nu gøre op med. Det har længe været et ønske fra LOKK og andre organisationer på området. 

Fakta om partnervold og partnerdrab 
Der er desværre ingen tvivl om, at der er brug for handlingsplanen: Alene i år er 7 kvinder blevet dræbt af en nuværende eller tidligere partner. Mindst 70.000 kvinder er hvert år udsat for psykisk vold fra deres partner, 38.000 er udsat for fysisk vold,og flere end 30.000 børn er vidne til vold i hjemmet.  

For yderligere oplysninger eller pressehenvendelser kontakt: 

Direktør for Landsorganisation af Kvindekrisecentre Laura Kirch Kirkegaard tlf. 25 64 96 33 

Formand for Landsorganisation af Kvindekrisecentre Karin Gaardsted tlf. 20 40 26 40

Læs udspil til handlingsplan mod partnervold og partnerdrab her

Andre nyheder