Ny leder i front for voldsudsatte kvinder og børn

Download pressemeddelelse

Den 53-årige Trine Lund-Jensen er kandidat i socialvidenskab og særdeles erfaren i arbejdet med vold i nære relationer. De seneste syv år har hun været forstander af Frelsens Hærs Krisecenter, Svendebjerggård, og inden da leder af Reden International, KFUKs Sociale Arbejde.

Hun skal nu stå i spidsen for LOKK, som arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere den vold, kvinder og børn er udsat for i nære relationer.

LOKK er er med til at sætte den politiske dagsorden som paraplyorganisation for landets kvindekrisecentre. I den sammenhæng har LOKK en vægtig fortalerrolle, og for mig er det vigtigt fortsat at italesætte vold mod kvinder og børn i nære relationer ud fra et faktuelt ogvirkelighedsnært perspektiv, siger Trine Lund-Jensen.

Siden 2003 har Trine Lund-Jensen arbejdet med voldsramte kvinder og deres børn, hjemløse kvinder og mænd samt udenlandske kvinder, der er ofre for trafficking til seksuelt misbrug.

Med ansættelsen af Trine Lund-Jensen får LOKK en nytænkende leder med et bredt forgrenet netværk til vigtige samarbejdspartnere. Det bliver hendes opgave at skabe stabilitet efter en periode i økonomisk stormvejr.

Jeg er glad for, at vi har fundet en sekretariatschef med solid ledelsesmæssig og faglig erfaring. Trine Lund-Jensen er den helt rette til at styrke og opbygge organisationen på ny og skabe denøkonomiske stabilitet, der er nødvendig lige nu, siger Lene Johannesson, bestyrelsesformand i LOKK.

LOKK har modtaget godt to millioner kroner fra OAK Foundation Denmark til at finde alternative finansieringskanaler efter, at LOKK ikke modtager Tips- og lottomidler som hidtil.

Trine Lund-Jensen tiltræder som sekretariatschef den 15. september 2017. Lene Johannesson fortsætter som bestyrelsesformand for LOKK.

For flere informationer kontakt formand for LOKK, Lene Johanneson

mobil 23 30 26 18 eller mail lene@lokk.dk

Andre nyheder