Ny politisk aftale giver børn på krisecentre adgang til tryg skolegang

Børn i skolealderen, der opholder sig på krisecentre, får bedre mulighed for at genoptage deres skolegang uden det udgør en sikkerhedsrisiko. LOKK har haft fokus på at få ændret lovpraksis på denne problematik i mange år og hilser den nye politiske aftale meget velkommen.  

I mange år har det været behæftet med en stor risiko at sende børn på krisecenter i skole. Når forældre har delt forældremyndighed, skal de begge oplyses om skoleskift. Det kan gøre det meget risikabelt at sende børnene afsted, fordi den voldsudøvende forælder potentielt får oplysninger om, hvor børnene og den anden forælder befinder sig. Det betyder, at nogle børn i flere måneder – og nogle gange hele år – fratages muligheden for læring, samvær med jævnaldrende og den normalitet, som skolegang giver, hvilket er helt centralt i at skabe en hverdag uden vold, pointerer Laura Kirch Kirkegaard – direktør i LOKK 

Vi ved, at det har omfattende konsekvenser for børnenes trivsel og at den begrænsede adgang til skolegang i høj grad påvirker deres muligheder for at bryde med volden og få adgang til en normal hverdag uden vold. 

Positivt med politisk fokus
Det har været et fokusområde for LOKK at få ændret lovgivningen på området, så børn der opholder sig på krisecentre, så hurtigt som muligt kan genoptage deres skolegang. Derfor er det meget positivt, at folkeskoleforligskredsen med Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye i spidsen med denne nye politiske aftale har fokus på, at børn på krisecenter trygt kan komme i skole.  

Aftalen betyder helt konkret, at en skole eller en kommune fremadrettet ikke længere har pligt til at orientere den ene forældremyndighedsindehaver om et skoleskift, hvis den anden forælder har ophold på et krisecenter. Det er en længe ventet og meget tiltrængt ændring af folkeskoleloven, som sikrer den helt fundamentale ret til en sikker skolegang for nogle meget udsatte børn, pointerer Laura Kirch Kirkegaard. 

Vi har kæmpet i mange år på at få ændret lovgivningen på dette område, så børn på krisecentre, der i forvejen er meget udsatte, hurtigst muligt kan få mulighed for at skabe sig en mere normal hverdag med jævnaldrende børn uden at være nervøse for at blive opsøgt at deres voldsudøvende forælder. Så det her er meget positivt, at politikerne har lyttet til vores bekymringer og ageret på den her problematik.  

Læs hele aftaleteksten her

Vi er ikke i mål endnu
Selvom der er mange gode takter i aftaleteksten, er der fortsat nogle væsentlige elementer, som LOKK vil arbejde videre med i forhold til voldsudsatte børn, der opholder sig på krisecenter. Den sikkerhedsmæssige problematik gør sig nemlig også gældende i forhold til de mindre børn, der kan gå i lang uden at have mulighed for at komme i daginstitution.  

Selvom der ikke er orienteringspligt om skift af dagtilbud i lovgivningen, oplever LOKKs medlemmer, at det er forbundet med store sikkerhedsmæssige risici i forhold til indskrivning i en ny daginstitution, når barnet opholder sig på krisecenter. Når der er fælles forældremyndighed over barnet, har begge forældre nemlig adgang til barnets oplysninger eksempelvis via den digitale platform Aula. Det kan derfor udgøre en sikkerhedsrisiko, når barnet bliver indskrevet i en ny daginstitution.  

Tilsvarende udfordringer gør sig gældende, når børnene skal til læge, mens de opholder sig på krisecenter. Også her er der også en sikkerhedsrisiko for, at den voldsudøvende forælder kan opsnappe oplysninger om barnets lægebesøg via digitale platforme som MinLæge. Så vi er ikke i mål endnu, pointerer Laura Kirch Kirkegaard.  

Vi vil fortsat kæmpe for, at børn på krisecentre også kan komme i vuggestue, børnehave og til læge – uden at det går ud over deres og den voldudsatte forælders sikkerhed. Vi har heldigvis en god dialog med Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye i forhold til dagtilbudsproblematikken og jeg ved, at Sundhedsminister Sophie Løhde også er opmærksom på den sikkerhedsmæssige problematik omkring lægebesøg for børn på krisecentre. Så det vil vi i LOKK arbejde videre på at sat politisk fokus på. Men denne aftale er et rigtig fint skridt i den rigtige retning.  

Det forventes at lovændringen træder i kraft per 1.1. 2025. 

Læs også Politikens nyhedsartikel: Ny lov skal sikre skolegang for børn fra voldsramte hjem

 

Andre nyheder