Ny rapport: 74 % af alle partnerdrab rammer kvinder

For anden gang inden for et halvt år viser ny undersøgelse, at kvinder er markant overrepræsenterede som ofre for partnerdrab begået af deres mænd - hvor er den nationale handlingsplan?

I sommer kom det frem, at der i gennemsnit bliver slået en kvinde ihjel om måneden af sin partner eller ekspartner (kilde: retsmedicinsk ph.d. afhandling under udarbejdelse se artikel i Information).

I den helt nye rapport ”Typer af drab i Danmark”, som Justitsministeriets Forskningskontor netop har udgivet, har man analyseret domme for drab mellem 2012 og 2017. Rapporten viser, at hele 74 procent af ofrene i partnerdrab er kvinder, og at gerningsmændene i samtlige tilfælde er deres mænd.

De sidste 25 år er antallet af drab på landsplan faldet, mens antallet af drab på kvinder er uændret. De nye tal understreger endnu en gang behovet for en national handlingsplan med særskilt fokus på forebyggelse af partnerdrab rettet mod kvinder. Vi ved også, at partnerdrab som oftest er kulminationen på et langvarigt forhold med en voldelig mand. Vi kan undgå, at volden eskalerer med en tidlig forebyggende indsats, siger sekretariatschef i LOKK Trine Lund-Jensen.

Når vi taler partnerdrab, er mænd markant overrepræsenteret i statistikkerne som gerningsmænd. Og kvinderne er markant overrepræsenteret som drabsofre. På samfundsplan vidner den kønnede skævdeling, der ligger i disse drab og generelt i statistikken for partnervold, om, at vi endnu ikke har fået ordentligt fat i ligestillingsproblematikken, når det gælder vold mod kvinder og partnerdrab.

Vi må have en diskussion, der gør os i stand til strukturelt at handle på de her dødalvorlige statistikker.

Læs hele den nye rapport

Læs vores tidligere debatindlæg om partnerdrab på kvinder, bragt i Politiken 29. august 2019

Andre nyheder