Ny undersøgelse af kvindehad på nettet

Nordisk Ministerråd afsætter 700.000 kroner til at undersøge internetfora, hvor især unge mænd opildner hinanden til modstand mod ligestilling og kvinders rettigheder, og hvor seksuelle krænkelser og vold mod kvinder legitimeres. Undersøgelsen skal finde ud af, hvor udbredt kulturen er i de nordiske lande, og om de holdninger, der foregår i disse internetfora, spreder sig til mere almindelige sociale medier og dermed også påvirker andre unge mænds holdninger til kvinder og ligestilling.

Undersøgelsen sættes i gang i begyndelsen af 2020 og forventes at være færdig i september 2020.

Læs mere om undersøgelsen på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

FAKTA 

  • Nordiske undersøgelser viser, at kvinder i højere grad end mænd udsættes for hadefulde ytringer og krænkelser online i relation til deres krop og seksualitet (NIKK 2017).
  • Næsten 10 % af alle kvinder og 4 % af alle mænd angiver at have oplevet ikke-fysiske seksuelle krænkelser (seksuelt stødende bemærkninger på fx internettet, uønskede seksuelle invitationer, kommentarer mv.) inden for det seneste år (2017). Langt de fleste af både kvinderne og mændene har oplevet det flere gange (Statens Institut for Folkesundhed 2018).
  • Især unge kvinder er udsat for ikke-fysiske seksuelle krænkelser, hvor 27,2 % af kvinder mellem 16 og 24 år har været udsat for ikke-fysiske seksuelle krænkelser det seneste år (2017). For mænd i alderen 16 til 24 år er tallet 6,7 % (Statens Institut for Folkesundhed 2018).
  • Kvinder er i højere grad end mænd tilbøjelige til at afholde sig fra at deltage i den offentlige debat pga. hadefulde kommentarer (Institut for menneskerettigheder 2017)
  • Undersøgelser tyder på, at mænd står for størstedelen af de hadefulde ytringer på sociale medier (Institut for menneskerettigheder 2017).
  • Det er ofte indvandrings- og ligestillingsspørgsmål, der vækker had og afstedkommer hadefulde ytringer (NIKK 2017).

Andre nyheder