Ny undersøgelse: Partnervold bliver værre under graviditeten

Mange voldsudsatte kvinder, der opholder sig på et krisecenter, har oplevet, at volden blev værre, da de blev gravide, og da barnet blev født. Ny undersøgelse fra LOKK og Mary Fonden har undersøgt omfanget og karakteren af partnervold i forbindelse med graviditet og fødsel blandt kvinder på krisecentre.

En familieforøgelse er for de fleste en glædelig begivenhed. Men for kvinder, der er udsat for partnervold, kan en graviditet være med til at forværre den vold, de bliver udsat for. Både når de bliver gravide, og når det lille barn kommer til verden. Det viser en ny undersøgelse foretaget af SocialRespons for Mary Fonden og LOKK (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre). 17 % af kvinderne i undersøgelsen oplever, at volden bliver hyppigere undervejs i graviditeten, og 26 % oplever, at volden bliver voldsommere undervejs i graviditeten.

Når barnet er født, eskalerer volden yderligere for mange af kvinderne. 51 % af kvinderne i undersøgelsen oplever, at volden bliver hyppigere efter fødslen, og 59 % oplever, at volden bliver voldsommere efter fødslen.  Mange af kvinderne vurderer, at den markante eskalering hænger sammen med jalousi hos voldsudøveren, da voldsudøveren efter graviditeten bliver misundelig på barnet og den opmærksomhed, som barnet gives af kvinden.

”Partnervold har store konsekvenser for den enkelte. Det gælder uanset hvilken livssituation, man befinder sig i. Når man er gravid eller lige har fået et barn, er man ekstra udsat. Og det lille barn risikerer også at lide overlast. Derfor er det hjerteskærende, at vi nu får bekræftet, at partnervold både kan opstå og eskalere i forbindelse med en graviditet. I Mary Fonden har vi været med til at udvikle projektet God Start på Familielivet – Sammen uden vold, der styrker jordemødres opsporing af partnervold blandt gravide, og som bidrager til at hjælpe kvinden eller parret ud af volden. Og vi vil yderligere styrke vores indsats med at få opsporet og tilbyde hjælp til voldsudsatte gravide samt voldsudsatte forældre med små børn,” siger direktør i Mary Fonden Helle Østergaard.

”For de fleste kvinder er graviditeten en periode, hvor deres partner passer ekstra godt på dem. Men sådan er virkeligheden desværre ikke for mange af de kvinder, der kommer på vores krisecentre, som undersøgelsen også viser. Det er meget tabubelagt for kvinder at fortælle, at de bliver udsat for vold af deres partner, og det tabu kan være endnu større, når de venter et barn med en mand, som udsætter dem for vold. Derfor er det afgørende, at vi skaber synlighed omkring sårbarheden for gravide kvinder i voldelige forhold, og at vi giver sundhedspersonale og andre redskaberne til at genkende tegnene på vold og ikke mindst til at handle på dem”, siger Karen-Inger Thorsen, næstformand og konstitueret direktør i LOKK.

 

FAKTA

Før graviditeten

 • 85 % af kvinderne har været udsat for vold forud for graviditeten
 • Psykisk vold, økonomisk kontrol samt kontrollerende og manipulerende adfærd er fremtrædende voldsformer
 • 11 % af kvinderne er blevet gravide ved tvang

 

Under graviditeten

 • 26 % af kvinderne har oplevet, at voldsudøveren har forsøgt at overtale dem til abort
 • 8 % har været udsat for fysisk vold med formålet at fremprovokere en abort
 • 13 % oplever, at volden begynder ved graviditeten
 • 17 % oplever, at volden bliver hyppigere undervejs i graviditeten
 • 26 % oplever, at volden bliver voldsommere undervejs i graviditeten
 • 56 % af kvinderne vurderer, at ændringerne i voldens voldsomhed skyldes voldsudøverens bevidsthed om graviditeten
 • Flere kvinder er udsat for voldsformerne fysisk, psykisk, materiel, seksuel og digital vold end før graviditeten
 • I kvindernes fortællinger kobles den øgede voldsomhed af volden under graviditeten sammen med et kontroltab hos voldsudøveren samt det faktum, at de på dette tidspunkt begynder at sige mere fra og forvente mere af partneren

 

Efter graviditeten

 • 51 % oplever, at volden bliver hyppigere end under graviditeten
 • 59 % oplever, at volden bliver voldsommere end under graviditeten
 • Der er stigning i andelen af kvinder, der er udsat for voldsformerne fysisk, seksuel og digital vold samt stalking
 • I kvindernes fortællinger kobles den markante eskalering af volden sammen med jalousi hos voldsudøveren, da voldsudøveren efter graviditeten bliver misundelig på barnet og den opmærksomhed, som barnet gives af kvinden

 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bidrager med ny viden om partnervold mod kvinder i tiden omkring graviditet, fødsel og barnets første to år. Den bygger på data indsamlet blandt kvinder på de danske krisecentre, som er gravide eller har børn i alderen 0-2 år. Grundet et højt antal svar vurderes undersøgelsen at have et højt potentiale for generaliserbarhed for denne specifikke målgruppe. Data er indsamlet fra midt juni 2020 til ultimo oktober 2021. Det samlede datagrundlag består af 93 spørgeskemabesvarelser og seks interviews. Undersøgelsen er gennemført af SocialRespons på vegne af Mary Fonden og LOKK med finansiel støtte fra TrygFonden.

 

Du kan læse hele rapporten her

Andre nyheder