Nye rapporter om vold

Vi har her samlet en række nye rapporter om vold. Rapporterne kortlægger bl.a. hvilke typer vold, kvinder på krisecenter har været udsat for, udviklingen i børn og unges udsathed for svigt i barndommen og vold under covid-19. Alle rapporter på vores hjemmeside kan ses her.

Kvinder på krisecenter
- En detaljeret undersøgelse om vold og voldens følgevirkninger over tid i et traumeperspektiv

Rapporten undersøger hvilke former for vold kvinder, der kommer på krisecenter, har været udsat for. Undersøgelsen viser, at 86,2% af de medvirkende kvinder har været udsat for grov fysisk vold, og 58,6% var blevet truet på livet. Et andet uhyggeligt fund fra rapporten viser, at syv ud af 10 kvinder, der indskrives på krisecenter har symptomer på PTSD.

LOKKs direktør, Kamilla Bjørn Drøidal, har været med i undersøgelsens følgegruppe.

Læs rapporten her

Having the Lower Hand
— Investigating Interaction in the Life Course Narratives of Immigrant Women Exposed to Partner Abuse

Forskning viser, at en del etniske minoritetskvinder bliver udsat for partnervold, og at de til tider kan have meget svært ved at bringe denne vold til ophør. En del af forklaringen er den meget svage position, som nogle etniske minoritetskvinder står i, og som gør, at kvinderne ofte ender som taberne, når de søger at slippe ud af den vold, som de er udsat for.

Læs rapporten her

The Covid-19 pandemic and intimate partner violence against women in the EU

Denne undersøgelse giver et foreløbigt overblik over de foranstaltninger, der er truffet i hele EU for at støtte ofre for vold under Covid-19-udbruddet (fra marts til slutningen af ​​september 2020), identificerer eksempler på lovende praksis og giver indledende anbefalinger til EU og medlemsstaterne om, hvordan man bedre kan støtte ofre under pandemien, såvel som i andre potentielle kriser.

Læs rapporten her

Status 2021: Svigt af børn i Danmark

Børns Vilkår og Trygfonden undersøger i rapporten ”Svigt af børn i Danmark” (2021) udviklingen i børn og unges udsathed for svigt i barndommen. Med udgangspunkt i viden og statistik fra BørneTelefonen i 2020 og en gennemgang af forskningsbaseret viden fra centrale organisationer og institutioner på børne- og socialområdet identificerer rapporten en række udfordringer for sikring af sårbare børns tryghed og rettigheder og kommer ligeledes med anbefalinger til hvordan man kan forbedre indsatsen på området.  

Læs rapporten her

 

Andre nyheder