Nyhedsbrev fra LOKK: Gestuz x LOKK

Landsorganisation af Kvindekrisecentre samarbejder med Gestuz for at støtte kvinder og børn, som lever med vold. Gestuz har designet en kollektion bestående af tre T-shirts, hvor overskuddet går til LOKKs arbejde for at bekæmpe vold mod kvinder og børn i nære relationer. Samarbejdet sker i kraft af kreativ direktør for Gestuz, Sanne Sehesteds, personlige historie med vold i hjemmet. 

For kreativ direktør Sanne Sehested har samarbejdet baggrund i hendes egne oplevelser med at vokse op i et hjem med en voldelig forælder og opleve frygten for som barn at høre bilen køre ind i indkørslen, udbedre skader i hjemmet efter endnu et vredesudbrud og frygte for sin mors velbefindende, som alt sammen var en del af hendes barndom. Hun fandt et sikkert tilflugtssted blandt heste, og hendes mor fandt vejledning på det lokale kvindekrisecenter.

"Som barn af en voldelig forælder er det en sag, der rækker ud over et brandsamarbejde. Det handler selvfølgelig om at skaffe penge til at være med til at sikre yderligere sikkerhed for flere kvinder og børn i nød, men det handler også om at nedbryde det tabu, der er omkring vold i hjemmet. Ingen ved rigtig, hvad der foregår bag lukkede døre, og vold i hjemmet findes i alle dele af samfundet. Jeg håber, at dette samarbejde og min historie kan hjælpe nogen derude med at se, at de ikke er alene. Og at det er OK at bede om hjælp. Jeg håber at være en stemme, der fortæller min historie om at vokse op med vold i hjemmet og måske inspirere nogen derude." Kreativ direktør, Sanne Sehested.

LOKK repræsenterer mere end 50 kvindekrisecentre i hele Danmark og arbejder bl.a. for at sikre de nødvendige politiske rammer for, at krisecentrene kan hjælpe kvinder og børn videre til en tryg og sikker fremtid uden vold. I 2020 opholdt omkring 2.300 kvinder og næsten det samme antal børn sig på et krisecenter for kvinder. Det kan være lige så skadeligt for børnene at overvære volden som selv at være udsat for den. 

"Samarbejdet med GESTUZ er en vigtig kanal for os til at få budskabet ud om, at der er måder at få hjælp på, og at ingen skal være alene om dette. Vold i hjemmet er ikke et privat problem, tværtimod er det en opgave for hele samfundet at hjælpe de alt for mange kvinder og børn, der lever med vold i hjemmet." Chef for Politik og Kommunikation LOKK, Pernille Hebsgaard Rohdemeier

Andre nyheder