Marts nyhedsbrev fra LOKK, som har budt på særligt to store begivenheder hos LOKK

Hvad er danskernes kendskab til partnervold?

Mary Fonden og VIVE kaster lys på de nære omgivelsers parathed til at hjælpe ofre for partnervold. Familiemedlemmer, venner, bekendte og borgeres vilje til at handle på partnervold afhænger bl.a. af køn og tidligere erfaringer med vold. Selvom mange er handlingsparate viser undersøgelsen, at stadig 21 procent ikke griber ind, når de har kendskab til partnervold. De hyppigste grunde er, at andre tager hånd om situationen, at de ikke ved, hvad de skal gøre og at de ikke oplever omstændighederne tilstrækkeligt klare. Du kan læse hele rapporten her

Sådan handler du som pårørende 

Mænd på krisecentre

Undersøgelsen viser at omkring 400 mænd tager hvert år på et herberg eller mandekrisecenter som følge af vold i nære relationer. I 2020 boede 2.294 kvinder på kvindekrisecentre. I en ny undersøgelse kaster Lev Uden Vold lys på omfanget og karakteren af partnervold mod mænd. Mænds voldserfaringer varierer; nogen mænd oplever frygt som følge af volden, mens andre ikke gør. Derfor er der forskel på, hvor indgribende en indsats mænd har brug for. Læs rapporten her

Landsorganisation for Kvindekrisecentre holdte generalforsamling
LOKK afholdte den 26. marts sin årlige generalforsamling med deltagelse af LOKKs medlemmer, kvindekrisecentrene. Dagen bød bl.a. valg af kandidater til LOKKs bestyrelse. Som billedet antyder, var der på forhånd sørget for et højt niveau fra formand Karin Gaardsted. Læs om generalforsamlingen her

 

Bestyrelsesmedlem hos LOKK, Susanne Dahl, er som ny generalsekretær hos UNICEF Danmark.

Susanne Dahl er ny generalsekretær i UNICEF Danmark. Susanne Dahl har siden 2018 været en del af den øverste ledelse i UNICEF Danmark som direktør for partnerskaber og programmer og er altså nu generalsekretær. I LOKK er vi stolte af at have Susanne Dahl som bestyrelsesmedlem og ser frem til at følge hende i den nye stilling som generalsekretær. Læs interview med Susanne Dahl her

Andre nyheder