Nyhedsbrev fra LOKK: Oktober

LOKK har fået nyhedsbrev! Vi har netop sendt vores første nyhedsbrev ud til abonnenter og støttemedlemmer. I nyhedsbrevet kan du bl.a. læse om den drabsdømte præst Thomas Gotthard, et interview med socialrådgiveren Kenneth, som arbejder på et krisecenter, og blive klogere på vold mod kvinder og børn. 

Du kan læse nyhedsbrevet herunder, og hvis du har lyst kan du blive abonnent her

 
Kære,
Den drabsdømte sognepræst Thomas Gotthard slog sin hustru ihjel. Zetland har udgivet en utroligt velskrevet og meget ubehagelig artikel, den kan du få adgang til artiklen gennem LOKK ved at klikke på billedet. Den og meget andet kan du læse i dette nyhedsbrev.
 
Politisk flertal vil styrke stalkingindsats
Vi er meget glade for det stalkingudspil, regeringen præsenterede d. 23. august. Vold har mange former. Stalking er en af dem og kan have store konsekvenser for offeret, som lever under et stort pres med chikane og trusler. For voldsudsatte kvinder kan stalking gøre det svært for dem at komme videre med deres liv, fordi volden i form af stalking fortsætter efter, hun har forladt manden. Udspillet indeholder 14 initiativer, der skal sætte ind over for stalking. Blandt initiativerne er en selvstændig bestemmelse om stalking i straffeloven, ligesom der er fokus på behandling af stalkeren. LOKK har sammen med andre gode kræfter siddet i følgegruppen.

LOKKs formand Karin Gaardsted har i et debatindlæg kommenteret regeringens stalkingudspil. Du kan læse indlægget her.
 
Har du lyst til at blive støttemedlem eller give et engangsbidrag, kan du klikke her

Tusind tak til vores nuværende støttemedlemmer, der er med til at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres børn videre til en tryg fremtid uden vold.
 
Interview med krisecentermedarbejdere
Kvindekrisecenterverdenen har traditionelt været en kvindeverden. Men Kenneth, som er socialrådgiver på Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, ser sig selv som en socialrådgiver og ikke en socialrådgiver med et bestemt køn. Og som Kenneth siger, skal kvinderne jo efter deres krisecenterophold bevæge sig rundt i en verden, som består af både mænd og kvinder. 
Du kan læse hele interviewet, hvor Kenneth fortæller om sit arbejde, her.
 
Donationer
På baggrund af en donation fra TrygFonden kan LOKK igangsætte et projekt, der skal øge sikkerheden på landets kvindekrisecentre. Flere af landets kvindekrisecentre modtager ofte kvinder, som er blevet udsat for digitale krænkelser og overgreb fra deres nuværende eller tidligere partner. Det kan være svært at stoppe de digitale overgreb, som typisk er vedvarende og gør brug af flere forskellige metoder. Gennem projektet skal vi derfor uddanne de ansatte på kvindekrisecentrene i at håndtere digitale trusler mod beboerne samt afholde kurser for krisecentrenes 1500 frivillige.
Også en stor tak til Hoffmann og Husmans Fond der med et flot legat støtter vores arbejde med politisk interessevaretagelse, herunder at sikre de bedst mulige politiske rammer for kvindekrisecentrenes vigtige arbejde. 
Simon Spies ville være fyldt 100 år 1. september, og i den forbindelse har Simon Spies Fonden tilldelt LOKK 500.000 kroner til vores arbejde med at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder. Vi kipper med flaget og takker for den flotte donation!
 
LOKK i medierne
  • Regeringen ønsker at hjælpe børn, der udsættes for vold. Men en ny aftale mellem regeringen, V, DF, K, LA og NB vil føre til det stik modsatte: Færre børn vil turde fortælle om volden, og børnene vil opleve mere vold. Læs LOKKs og andre organisationers debatindlæg i Politiken:
    "Organisationer: Drop ny aftale mod vold, børnene risikerer at få det langt værre". Debatindlægget kan læses her.
  • Filosof og debattør Eva Selsings skrev på baggrund af en TV 2-dokumentar om psykisk vold debatindlægget: "Vi har brug for flere fordomme og mere fordømmelse". Her argumenterede hun for, at vi som samfund burde være mere fordømmende over for kvinder, der lever i voldelige forhold med børn. Det er vi selvsagt ikke enige og skrev derfor et svar til Eva Selsing i Berlingske: "Kære Eva Selsing: Vi har brug for mere forståelse og mindre fordømmelse". Debatindlægget kan læses her.
  • Hvert år dræbes i gennemsnit 12 kvinder af deres nuværende eller tidligere partner. Altså i gennemsnit en kvinde om måneden. Tilbage står en sønderknust familie og i mange tilfælde børn, der har mistet deres mor, fordi far har slået hende ihjel. I LOKK savner vi politiske fokus på emnet og har derfor bl.a. skrevet dette Debatindlæg i Berlingske: "Hvor mange kvindedrab skal der til, før der kommer politisk handling?". Indlægget kan læses her.
Støt LOKKs arbejde her
 
 
 
Facebook
Twitter
Website
Instagram
LinkedIn
Email
LOKK Sekretariat | Njalsgade 21 G-F 4., 2300 København S | Tlf.: 32 95 90 19. Mandag-fredag: 9-11
 
 
 

Andre nyheder