Nyt projekt skal understøtte det voldsfaglige arbejde med børn på krisecentre

Siden 2017 har antallet af børn, der kommer på krisecenter været stigende. Samtidig er vi i samfundet blevet klogere på de alvorlige følger både vold og indirekte vold har for børn. Nu sætter LOKK et nyt projekt i gang, der skal understøtte den faglige indsats med voldsudsatte børn under deres ophold på krisecenter.  

En ny kvalitetsmodel skal sikre at voldsudsatte børn, der kommer på krisecenter, får en højtspecialiseret, voldsfaglig hjælp. Det er ambitionen med et nyt projekt, som LOKK nu går i gang med i samarbejde med RådgivningsDanmark og med støtte fra Ole Kirks Fond. Kvalitetsmodellen skal bidrage til at understøtte og udbygge fagligheden omkring arbejdet med voldsudsatte børn, forklarer leder af LOKKs videns- og udviklingsafdeling, Eva Bertelsen.     

Arbejdet med børn har i mange år været en hjertesag for krisecentrene, men med tiden er det blevet vigtigt, at vi beskriver og synliggør den måde, vi arbejder med børn. Dels for at igangsætte en fælles faglig samtale om, hvad børn, der har levet i vold, har brug for under et krisecenterophold og dels for at synliggøre for omverdenen, hvad disse børn rent faktisk lever med og i.  

En vigtig problematik
Udover at skabe et fælles vidensfundament for det voldsfaglige arbejde med børn på krisecentre, er projektet også en anledning til at synliggøre og sætte et politisk fokus på rammerne omkring det faglige arbejde med voldsudsatte børn. Der er nemlig behov for, at der tilføres flere ressourcer til at løfte det voldsfaglige arbejde med børnene i takt med, at der kommer flere voldsudsatte børn på krisecenter. Det kræver blandt andet, at der i takstmodellen automatisk følger økonomiske midler med, når børn kommer på krisecenter. Det er ikke tilfældet med den nuværende lovgivning på området, hvilket LOKK vil arbejde for bliver ændret, pointerer Laura Kirch Kirkegaard, direktør i LOKK.  

Det er et mærkesag for LOKK, at der kommer et større politisk fokus på voldsudsatte børn, der kommer på krisecenter. Vi skal sikre, at krisecentrene har de fornødne rammer og ressourcer til at løfte det vigtige specialiserede pædagogfaglige arbejde med de voldsudsatte børn. 

Et stærkt vidensfundament 
Mange af landets kvindekrisecentre har adskillige års erfaring med at arbejde fagligt med voldsudsatte børn, der kommer på krisecenter. Projektet vil tage udgangspunkt i det store erfaringsgrundlag, som kvindekrisecentrene har. Ti forskellige kvindekrisecentre, der alle er tilknyttet LOKK, skal derfor bidrage til udviklingen af kvalitetsmodellen. Et af de kvindekrisecentre er Kvindehjemmet i København, der er Danmarks største kvindekrisecenter. Forstander Katrine Nordbjærg fortæller om deres deltagelse i arbejdet med udarbejdelsen af kvalitetsmodellen.  

Vi har på Kvindehjemmet rig tradition for at fremhæve og fastholde børneperspektivet i arbejdet hos os og sammen med krisecentrene i LOKK. Der er et stort behov for at afdække og have en drøftelse af, hvad der forventes af krisecentrene. Både hvordan der arbejdes med børn, der har været vidne til eller selv udsat for vold og hvilke faggrupper, der bør være til stede på et krisecenter. Ved at deltage i projektet kan vi bidrage til at sikre, at børnene uanset hvilket krisecenter, de bor på med deres mor, kan få relevant hjælp.

Kvalitetsmodellen forventes færdigudviklet og implementeret i november 2024.  

 

 

 

Andre nyheder