Nyvalgt bestyrelse i LOKK vil sætte medlemmerne først

Landsorganisation af Kvindekrisecentre har fået en ny bestyrelse, der nu er i gang med at understøtte den strategiske udvikling af LOKK, hvor medlemmernes rammevilkår bliver et helt centralt fokus. Blandt den nye bestyrelse i LOKK er både nye og erfarne ansigter.

Ved LOKKs generalforsamling i marts måned blev organisationens nye bestyrelse valgt - en bestyrelse, der har store ambitioner for at udvikle LOKK.

Arbejdet med at understøtte organisationens strategiske udvikling og udstikke den politiske retning er allerede i gang. Og her bliver medlemmerne i LOKK et helt centralt fokusområde, påpeger formand i LOKK – Karin Gaardsted, der er begejstret for den nyvalgte bestyrelse.

”Der er ingen tvivl om, at der et stigende behov for høj faglighed og kvalitet på landets kvindekrisecentre, hvor LOKKs medlemmer leverer en afgørende indsats og gør en stor forskel for voldsudsatte kvinder, børn og unge. Men de rammevilkår, som medlemmerne arbejder under, skal være endnu bedre end de er i dag. Og her er det denne bestyrelses holdning, at LOKKs position som talerør for landets kvindekrisecentre bliver styrket ved at tage udgangspunkt i medlemmernes perspektiver og problemstillinger på området. Derfor vil medlemmerne også få en vigtig rolle i det fortsatte arbejde med at udvikle organisationen”.

Stor bredde i den nye bestyrelse
Der er både nye og gamle ansigter i den nyvalgte bestyrelse, der blandt andet nu tæller en vicepolitiinspektør med lang erfaring indenfor partnerdrab, et folketingsmedlem fra partiet Venstre, en repræsentant med stor erfaring fra den kommunale verden og ikke mindst nogle erfarne ledere fra landets kvindekrisecentre. Det er altså en ny bestyrelse, der har en bred repræsentation indenfor LOKKs interesseområder, hvilket er en stor fordel, pointerer direktør i LOKK, Laura Kirch Kirkegaard, der har bidraget til sammensætningen af den nye bestyrelse.  

”Jeg glæder mig meget til samarbejdet med den nye bestyrelse i en tid, hvor LOKK skal formulere en ny strategi og styrke sin position som talerør for landets kvindekrisecentre. Der er brug for en stærk stemme for at forbedre rammevilkårene for vores medlemmer og ikke mindst en professionel organisation til at understøtte den voldsfaglighed, som ligger til grund for krisecentrenes arbejde. Dét ved jeg, at den nye bestyrelse kan bidrage til at udvikle.”

LOKK er en helt central aktør på voldsområdet
En af de nye medlemmer i bestyrelsen er Søren Rye, der har en lang erfaring med efterforskning af voldssager via sit arbejde som vicepolitiinspektør ved Københavns Vestegns Politi og som har forsket i partnerdrab som del af en Masteruddannelse på Cambridge Universitet. Søren Rye har ikke så meget erfaring med arbejdet i en bestyrelse, men han ser frem til bestyrelsesarbejdet i LOKK.

”Jeg blev meget overrasket over at blive spurgt, om jeg var interesseret i en bestyrelsespost i LOKK. Jeg havde nok ikke set mig selv i denne NGO-verden. Men jeg var samtidig også meget beæret over at nogen mente, at jeg kunne bidrage til det vigtige arbejde, som LOKK står for”, fortæller Søren Rye.

Han mener, at LOKK er en helt central aktør i forhold til at forebygge partnervold og partnerdrab, og det er også en af årsagerne til, at han har takket ja til en plads i LOKKs bestyrelse.

”Jeg ser LOKK som en mulig samlende kraft i arbejdet mod at forebygge, reducere og bekæmpe vold i nære relationer. Jeg ser en stor mulighed i at indgå i stærke strategiske samarbejder og koalitioner med andre organisationer med samme mål, men også en mulighed for at indgå i påvirkningskampagner mod politisk niveau. Jeg mener, at LOKK skal være troværdige, respekterede og uundgåelige, når der skal indsamles viden, findes løsninger og implementeres samme løsninger”.

LOKKs bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for en 2-årig periode og bestyrelsen tæller ni personer i alt.

 

 

Andre nyheder