Nyvalgt formand og bestyrelse har store ambitioner for LOKK

De kom fra nær og fjern – medlemmerne i LOKK – for at deltage på generalforsamlingen, der fandt sted i et lunt og solbeskinnet lokale på den Sorte Diamant i København. Til at sætte arrangementet godt i gang, havde LOKK fået mandeforsker Kenneth Reinicke til at holde et oplæg med titlen: Mænds og kvinders voldsudsathed – partnervold er kønsbaseret og ikke kønsneutral. Oplægget blev mødt med store klapsalver fra de cirka 60 deltagere, der nysgerrigt lyttede til oplægsholderens ord.

LOKK er stabil og sund
Det officielle program blev sat i gang af den afgående formand for LOKK, Karin Gaardsted, der gav en masse anerkendende ord om den positive udvikling, som LOKK i de seneste par år har været inde i.

Det var en rørt afgående formand, der overleverede stafetten videre til den nye formand i LOKK, Henriette Kinnunen.

LOKK er stærk, stabil og sund, og det er et godt afsæt for, hvordan de næste opgaver kan løses. Lige som I som krisecentre konstant udvikler jer, så gør LOKK det også. Jeg oplever LOKK som en aktiv, relevant, betydningsfuld og troværdig organisation og er stolt over sammen med den øvrige bestyrelse og sekretariatet at kunne overlevere et anerkendt LOKK til den næste formand og en fornyet bestyrelse”, sagde Karin Gaardsted, der nu skal fortsætte sit arbejde som folketingsmedlem for Socialdemokratiet.

Særligt fokus på børnene
I sin præsentationstale gjorde Henriette Kinnunen det klart, at hun har store ambitioner for LOKK og organisationens videre udvikling. Den nyvalgte formand meldte også ud, at hun har et særligt fokus på at styrke rettighederne for børn på krisecentre.

Børnene har mit store fokus, da der i dag ikke er nogen regler, rettigheder eller ordninger, der sikrer dem den rette hjælp, når de må flytte på et krisecenter, fordi mor har været udsat for vold. Det synes jeg ikke, at vi som samfund kan være bekendt - særligt ikke når man tager i betragtning, at mødrene allerede er traumatiseret af det, som de har været ude for”, pointerede Henriette Kinnunen.  

Derudover har den nyvalgte formand også en klar ambition om, at LOKK skal have en offentlig grundfinansiering og styrke sit politiske arbejde, så landets krisecentre kan få de bedste rammer og vilkår til at hjælpe de mange voldsudsatte, der kommer på krisecenter.

God erfaring og nye kræfter
Udover en ny formand kom der også friske kræfter til i bestyrelsen. De nye bestyrelsesmedlemmer er Hanne Wardinghus Rugholm, der til daglig er leder af Randers Krisecenter. Mirka Mozer, der er generalsekretær i Dansk Folkehjælp og Trine Rønde Kristensen, der er overlæge i Region Hovedstaden. LOKKs nyvalgte bestyrelse har både interne og eksterne bestyrelsesmedlemmer og det er en god blanding af erfarne og friske kræfter, pointerer Laura Kirch Kirkegaard, der er direktør i LOKK.

Det er en virkelig stærk bestyrelse med dygtige og erfarne personer, der hver især kommer med nogle vigtige kompetencer til gavn for LOKK. Det er virkelig et privilegium for mig at skulle samarbejde med så kompetent en bestyrelse, og det glæder jeg mig meget til.  

Andre nyheder