Over 2400 rygsække på vej til voldsudsatte børn på krisecentre

Siden 2008 har LOKK i samarbejde med MaryFonden og Ole Kirks Fond sendt fyldte rygsække til voldsudsatte børn på krisecentre. I denne uge blev de første rygsække pakket i Lego Charity i Billund. Flere repræsentanter fra LOKK deltog i pakningen med blandt andre LOKKs protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary.

Mellem rækker af farverige drikkedunke, penalhus og bamser står repræsentanter fra de tre organisationer på ægte samlebåndsmanér i færd med fylde rygsække sammen med de frivillige, der er troppet op fra Lego Charity.

I år bliver der pakket over 2400 rygsække, der efterfølgende skal bringes ud til voldsudsatte børn på kvindekrisecentre i Danmark og Grønland. Rygsækkene skal støtte og hjælpe børnene, der ofte ankommer til krisecenteret uden deres personlige sager. I rygsækkene er der derfor pakket basale ting som en tandbørste og tøj, der passer til barnets køn og alder. Derudover indeholder rygsækkene legetøj, en bamse og en bog og til de større børn er der også en dagbog i rygsækken. Når rygsækkene er nået gennem rækken af pakkehænder, bliver de som symbolsk gestus forsynet med et bogmærke og et postkort fra Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary, som børnene selv kan skrive eller tegne på og sende retur til kronprinsessen.

Foto: Theis Poulsen

Foto: Theis Poulsen

                                                                                                                                                                                                                

Rygsækkene har flere funktioner
Når børn oplever vold i hjemmet, kan det have store konsekvenser for deres trivsel og følge dem langt ind i voksenlivet. Når de flytter ind på krisecenter, er det oftest en voldsom omvæltning, hvor de pludselig skal tilvænne sig en ny dagligdag på et krisecenter. Udover at tjene et praktisk formål, er rygsækken en måde at vise børnene og deres mødre, at der er nogen, der har blik for dem og tænker på dem i de svære omstændigheder, de står i. Samtidig bruges rygsækkene også som et arbejdsredskab for det børnefaglige personale på kvindekrisecentrene, fortæller Karin Gaardsted, formand i LOKK.

Rygsækkene er en god indgangsvinkel og et pædagogisk arbejdsredskab til at snakke med børnene om, hvorfor de er kommet til krisecentret. Vi kan se, at det skaber stor glæde hos både børn og mødre, og derfor er rygsækkene af stor betydning i arbejdet med voldsudsatte børn.

Stor glæde for samarbejdet
Samarbejdet omkring rygsækkene har eksisteret i 15 år. En række sponsorer udover LEGO bidrager til indholdet i rygsækkene. De mange såkaldte legonister, der er pensionerede ansatte fra LEGO, er med til at pakke de mange rygsække, så de bliver klar til afsendelse. Der sættes stor pris på de mange sponsorater og den store frivillige arbejdsindsats, fortæller Laura Kirch Kirkegaard - direktør i LOKK.

I LOKK er vi glade for vores lange og tætte samarbejde med MaryFonden og Ole Kirks Fond. Vi glæder os over, at der er et så stærkt fokus på at skabe en tryg hverdag for de børn, der opholder sig på krisecenter. Der skal også lyde en kæmpestor tak til de mange legonister og de virksomheder, der bidrager til indholdet i rygsækkene. Og en særlig tak til LOKKs protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary, for hendes store engagement for voldsudsatte børn.

Det forventes at rygsækkene ankommer til kvindekrisecentrene i slut august/start september.

Foto: LOKK

Foto: LOKK

Andre nyheder