Lev Uden Vold og VIVE udgiver ny rapport: Partnervold i Danmark 2020

VIVE har udarbejdet en undersøgelse om Partnervold i Danmark 2020 for Lev Uden Vold, som skal give indblik i, hvor udbredt partnervold er blandt voksne danskere. På baggrund af nye data, der blev indsamlet i 2020, beskriver denne rapport, hvor mange der har været udsat for fysisk, psykisk, seksuel og økonomisk partnervold inden for det seneste år. 

Undersøgelsen konkluderer bl.a., at:

  • Ni ud af ti tilfælde af partnervold anmeldes ikke.
  • Psykisk partnervold er mest udbredt.
  • Der er et meget svagt fald i partnervold.
  • Partnervold kan have langvarige konsekvenser.
  • Få partnervoldsudsatte anmelder volden

Du kan læse hele rapporten her

Andre nyheder