Saltvandsindsprøjtning i kampen for voldsudsatte kvinder og børn

Download pressemeddelelse

Med en bevilling fra OAK Foundation Denmark på godt to millioner kroner det næste halvandet år, skal LOKK i højere grad end tidligere arbejde på at blive uafhængig af offentlige midler og satse på alternative finansieringskanaler. Organisationens fornemste opgave vil fortsat være at tale voldsudsatte kvinder og børns sag.

LOKK skal bevæge sig fra udelukkende at være en medlemsorganisation til at blive enbæredygtig og forretningsorienteret organisation. Det betyder blandt andet, at vi skal skaffemidler hos fx større virksomheder, støttemedlemmer, sponsorer osv., siger Lene Johannesson, formand for LOKK.

LOKK, der i 30 år har været talerør for voldsudsatte kvinder og børn, har de seneste to år været i en alvorlig økonomisk krise. Blandt andet fordi organisationen ikke har modtaget Tips- og lottomidler som hidtil. Men med den nye bevilling fra OAK Foundation kan LOKK afsøge nye muligheder for finansiering.

Vold i nære relationer er stadig meget tabuiseret, og kvinder og børn, der er udsat for vold, er en særlig sårbar gruppe i samfundet. Fonden vil gerne være med til at sikre, at der fortsat er fokus på kampen mod vold, og sikre at kvinder og børn får den hjælp og beskyttelse, de har brug for, når de søger tilflugt på et af landets kvindekrisecentre, siger Esther Nørregård- Nielsen, direktør i OAK Foundation Denmark.

Hvert år søger knap 2000 kvinder og deres børn sikkerhed på et kvindekrisecenter, og LOKK arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere den vold, kvinderne og børnene er udsat for. Konkret kæmper LOKK for, at voldsudsatte kvinder på krisecentrene skal have tilbudt gratis psykologtimer. Desuden står LOKK for at uddanne medarbejdere og frivillige til at kunne yde en kvalificeret hjælp på landets kvindekrisecentre.

For flere informationer kontakt Formand for LOKK, Lene Johanneson, mobil 23 30 26 18 eller mail lene@lokk.dk.

Andre nyheder