Samarbejde mellem LOKK og Dyrenes Beskyttelse sikrer hjælp til voldsudsattes kæledyr

En ny bevilling fra QATO Fonden sikrer, at voldsudsatte kvinder kan få hjælp til akut nødpasning af deres kæledyr, når de kommer på krisecenter. Projektet er et samarbejde mellem LOKK og Dyrenes Beskyttelse, der i fællesskab vil sikre beskyttelse for både mennesker og dyr, der befinder sig i en svær situation. 

At forlade et hjem præget af vold og søge beskyttelse på et krisecenter kan af mange årsager være et stort skridt for den voldsudsatte. Særligt når man har et kæledyr, man som voldsudsat ikke ønsker at efterlade hos voldsudøveren.  

En ny bevilling fra QATO Fonden har gjort det muligt at genopstarte projektet ’kæledyr i nødpasning’, der sikrer akut nødpasning af kæledyret, når de voldsudsatte kvinder og børn søger tilflugt på et krisecenter. Projektet er et samarbejde mellem LOKK og Dyrenes Beskyttelse, der sammen vil sørge for beskyttelse af både mennesker og dyr i sårbare situationer. 

Et samarbejde til gavn for både mennesker og dyr 

Siden 2018 har LOKK og Dyrenes Beskyttelse haft dette projektsamarbejde, som nu er blevet tilført flere midler fra QATO Fonden. Projektet tilbyder midlertidigt ophold til de voldsudsattes kæledyr på et af Dyrenes Beskyttelses internater i op til 14 dage, alt imens der findes en mere langsigtet pasningsløsning for kæledyret. For mange voldsudsatte kan kæledyret være stopklods for, at de voldsudsatte kvinder og børn kan bryde fri af volden og søge sikkerhed på et krisecenter, pointer Laura Kirch Kirkegaard, der er i direktør i LOKK – landsorganisationen af kvindekrisecentre.  

Det kan være et stort skridt at forlade en voldelig partner og søge hjælp og beskyttelse på et krisecenter. En væsentlig barriere for at tage skridtet kan ofte være, at familiens kæledyr ikke kan komme med. Når kvinden og hendes børn ved, at deres kæledyr er i sikkerhed, kan de bedre koncentrere sig om opholdet på krisecenteret, og den proces det er at blive fri af volden”, siger Laura Kirch Kirkegaard, der er direktør i LOKK  

Yvonne Johansen, der er dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse, er helt enig: 

Det kan være altafgørende at få sit kæledyr med sig ud af hjemmet. For mange kvinder og børn er deres dyr et ligebyrdigt familiemedlem, og derfor efterlader de dem ikke med en voldelig partner. Når man ved, at ens dyr er i gode hænder, får mange kvinder den ro de har brug for, til at starte deres liv forfra og arbejde mod en fremtid uden vold og det hjælper både dyr og mennesker i sidste ende.  

Flere kvinder søger hjælp på krisecenter 
I Danmark har ca. 880.000 familier et eller flere kæledyr. Antallet af kvinder og børn, som søger beskyttelse på krisecenter er steget støt over de seneste fem år. Sidste år kom knapt 3000 voldsudsatte kvinder og godt 2350 børn på krisecenter. Flere af de voldsudsatte kvinder og børn som kommer på krisecenter, har kæledyr.   

Vi ved, at de voldsudsatte kvinder og børn selvfølgelig er meget knyttede til deres kæledyr, og de har derfor forståeligt nok svært ved at forlade dem. Ikke mindst fordi, at der er risiko for, at kæledyrene kan blive udsat for mishandling eller bliver brugt som afpresning af voldsudsøveren, mens de voldsudsatte opholder sig på krisecenteret. Det ser vi desværre eksempler på, pointerer Laura Kirch Kirkegaard fra LOKK.  

I årene fra 2018-2022 er der sket mere end en fordobling af antallet af kæledyr, der har haft behov for akut ophold på internat i forbindelse med krisecenterophold. Samarbejdet mellem LOKK og Dyrenes Beskyttelse er et skridt i retningen mod at sikre, at hverken kvinder eller deres kæledyr, står alene i kampen mod vold og for at opnå en tryggere fremtid. 

Andre nyheder