Socialpolitisk Redegørelse 2021

I begyndelsen af maj kom den socialpolitiske redegørelse for 2021, som bl.a. indeholder viden om ledsagende børn på landets kvindekrisecentre. I LOKK hæfter vi os især ved, at vi som samfund allerede kender og har været i berøring med 70 % af de børn, der kommer på krisecenter. Det understreger vigtigheden af den forebyggende indsats og vigtigheden af voldsfaglighed i skolen, daginstitutioner og kommunerne.​

Redegørelsens centrale pointer om vold i nære relationer
  • I 2020 var der op mod 2.300 kvinder, som tog ophold på et kvindekrisecenter. Omkring 8 % af kvinderne havde mere end ét ophold i løbet af året.
  • Omkring 75 % af kvinderne havde en samlet opholdslængde på op til 3 måneder.
  • Lidt over en femtedel af kvinderne med ophold på et kvindekrisecenter har en videregående uddannelse. Det er med til at illustrere, at også kvinder, der kan have en mere ressourcestærk baggrund, bliver udsat for vold i deres nære relationer, og at vold kan ramme bredt på tværs af sociale skel.
  • Børn, som har ledsaget deres mor på kvindekrisecenter, klarer sig samlet set dårligere fagligt i skolen end børn i befolkningen som helhed, og de har generelt langt mere fravær og oftere skoleskift.

 

I forbindelse med offentliggørelsen skrev Politiken denne artikel, hvor Kvindehjemmet bidrog (artiklen er bag betalingsmur, men kan læses, hvis man opretter et gratis prøveabonnement).

Luiza Bertolucci, som er souschef på Kvindehjemmet på Jagtvej, siger bl.a. i artiklen, at hun ville ønske, at man både hos sagsbehandlerne i kommunen og i Familieretshuset havde mere viden om, hvad vold i en familie betyder.

Forestil dig en veltalende far og en kriseramt kvinde med angst og depression. Det kan ligne en konflikt mellem voksne, og så har man overset, at moderen er blevet udsat for vold, Luiza Bertolucci, souschef på Kvindehjemmet.

Samlet tegner kapitel 8. Vold i nære relationer et billede af, at både kvinder og ledsagende børn, som tager ophold på et kvindekrisecenter, er en meget udsat og sårbar gruppe, som kan have behov for indsatser på både social- og sundhedsområdet og for børnenes vedkommende på undervisningsområdet.

Læs redegørelsen her.

Andre nyheder