Socialstyrelsen udgiver tre undersøgelser om vold i nære relationer

Socialstyrelsen har udgivet tre rapporter, som på forskellig vis undersøger vold i nære relationer. 

I undersøgelserne kan du bl.a. læse mere om den vold, voldsudsatte udsættes for, hvad der kendetegner deres sociale forhold, og hvordan frivillige bidrager med noget særligt på tilbud til målgruppen. Undersøgelserne tager udgangspunkt i brugere af kvindekrisecentre, mandekrisecentre og ambulante rådgivningstilbud til voldsudsatte personer.

De tre undersøgelser

Vold i nære relationer 

I rapporten belyses karakteristika ved personer, som modtager en indsats hos kvindekrisecentre, mandekrisecentre og ambulante rådgivningstilbud målrettet vold i nære relationer, og den vold, de har været udsat for. Undersøgelsen viser blandt andet, at næsten alle respondenter har været udsat for psykisk vold.

Sociale problemer hos voldsudsatte

Rapporten belyser karakteristika ved kvinder på kvindekrisecenter i 2017-2020 og sociale problemer blandt kvinder og mænd udsat for vold i nære relationer. Rapporten belyser også, hvordan ledere, medarbejdere og beboere/brugere på udvalgte tilbud oplever sociale problemer hos brugerne af tilbuddene.

Frivilliges indsats

Rapporten belyser, hvordan frivillige bidrager til tilbud til personer udsat for vold i nære relationer, og hvilken betydning de frivilliges bidrag har for indsatsen. Den giver også indsigt i, hvilke muligheder og udfordringer der kan være forbundet med at have frivillige tilknyttet tilbud til personer udsat for vold i nære relationer.

Andre nyheder