Debatindlæg: Stalking ødelægger liv – men nu er der håb forude

Portræt er generøst doneret af Stine Heilmann

Af Karin Gaardsted, formand for LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Stalking er noget af det værste, man kan blive udsat for. Og alligevel er det hverdag for næsten 100.000 i Danmark hvert år, heraf langt hovedparten kvinder. Overvågning, forfølgelse, hundredvis af sms’er, mails, telefonopringninger døgnet rundt, året rundt, gps’er anbragt under bilen, som afslører hvor kvinden befinder sig, trusler mod familie og børn og dødstrusler mod kvinden.

Kvinderne står oftest alene og har hidtil ikke kunnet få særlig megen hjælp fra myndighedernes side. Stalking i sig selv har nemlig ikke været kriminaliseret, i stedet har kvinderne måtte kæmpe for at få tildelt manden et tilhold, som typisk sjældent afholder ham fra at forfølge kvinden.

Det er utrolig svært for kvinden at passe sit arbejde, ofte opsøger stalkeren kvindens eller deres fælles børn på skolen og truer med at gøre deres liv til helvede på jord. Og det ender med, at hun og børnene må flytte til en anden del af landet – væk fra familie og netværk. Det er en hård pris at måtte betale for en andens forbrydelse. Og også en meget vanskelig situation for børnene, som er bange for, hvad der kan ske med deres mor. Årevis angst og utryghed er dybt skadeligt for børn og har stor negativ indflydelse på deres udvikling.

På krisecentrene ser vi også, at kvinder kan være udsat for stalking efter at have brudt med en voldelig kæreste eller ægtefælle. Nok kan hun på krisecenteret være i sikkerhed for den fysiske vold, men stalkingen fortsætter, ja, nogle gange endda mens kvinden er på krisecentret. Og når hun – typisk efter to – tre måneder – er klar til at komme ud og bo selv, ja så tager stalkeren fat igen med fornyet styrke. Det gør det meget svært for kvinden af komme videre med sit liv.

Men nu er der lys forude. Et bredt flertal i Folketinget har netop indgået en aftale om at kriminalisere stalking, så det fremover kan udløse en straf på op til tre års fængsel. På krisecentrene jubler vi. Endelig går der hul på denne betændte byld. Stalking er vold. Det er nu slået fast, og det betyder, at samfundet tager ansvar for at få det stoppet.

Politikredsene skal oprette enheder med betjente, som med særlig voldsfaglig uddannelse får ansvaret for anmeldelser om stalking. Det vil sikre en langt hurtigere og mere effektiv indgriben. Og stalkeren kan komme i behandling, så han stopper sine handlinger både nu og i fremtiden. Vi må have fat om ondets rod, og det kræver, at der også sættes ind med behandling og forebyggelse. Det har et politisk flertal nu sat både politisk vilje og handling bag, og det kommer til at få stor betydning for både ofre og gerningsmænd. Tak for det!

Andre nyheder