Trine Lund-Jensen udpeget til medlem af rådgivende udvalg i Familieretshuset

LOKK kan med stolthed fortælle, at Astrid Kragh har udpeget Trine Lund-Jensen, sekretariatschef i LOKK, som medlem af det rådgivende udvalg i Familieretshuset under Social- og Indenrigsministeriet.

Det rådgivende udvalgs opgave er at rådgive Familieretshuset om familieretlige, socialfaglige og socialretlige problemstillinger, og derved medvirke til at sikre kvaliteten af Familieretshusets sagsbehandling og den løbende udvikling i Familieretshusets tilbud til børn og familier.

Jeg er meget glad for medlemskabet og ser frem til, at krisecentrene i hele landet på denne måde får en tydelig stemme i udvalget, siger Trine Lund-Jensen.

Udvalget er nedsat for en fireårig periode og vil i den første periode have særligt fokus på etableringen af Familieretshuset - herunder de ændringer som det nye familieretlige system medfører for Familieretshusets møde med borgerne og behandlingen af de familieretlige sager.

Andre nyheder