Undersøgelse af kvindekrisecentre

I dag offentliggør Socialstyrelsen en evalueringsrapport om krisecentretilbud i Danmark. Det er første gang i kvindekrisecentrenes 30 år lange historie, at der laves en så grundig analyse af kvindekrisecentres tilbud og effekter.

Download pressemeddelelse

Rapporten fremhæver, at krisecentrene spiller en afgørende rolle for beskyttelse, omsorg og støtte til kvinder og deres børn, der er udsat for vold i nære relationer. Krisecentrene beskrives som uundværlige i en situation, der for de voldsudsatte kvinder og børn er præget af kaos, fortvivlelse og magtesløshed. Arbejdet på kvindekrisecentrene spiller en vigtig rolle for de voldsudsatte i forhold til at bryde med voldsspiralen og få et bedre liv uden vold.

Rapporten indeholder også en række anbefalinger til fremtidige forbedringer. Anbefalingerne er både i forhold til indsatsen på krisecentrene, som fx udvikling af målgrupperettede forløb for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Der er også generelle anbefalinger for eksempel til at udvikle systematisk og målrettet brug af efterværn til kvinder, efter de har været på krisecenter.

Vi er generelt meget enige i anbefalingerne i rapporten. Langt de fleste fokusområder har vi allerede indskrevet i vores strategi for vores fremtidige arbejde. For os har det stor betydning, at vores arbejde udvikles og kvalificeres, så vi til hver en tid kan give alle målgrupper af voldsudsatte kvinder og børn den bedste støtte til et liv uden vold. Vi har ventet på rapporten og er glade for, at den nu er her. Vi ser frem til at indgå i dialog med kommuner, samarbejdspartnere m.m. om, hvordan vi kan sikre den bedste udvikling – og også, hvordan vi sikrer midlerne til det, udtaler Birgit Søderberg, formand for LOKK.

Kvinder på krisecentre er en særlig sårbar og udsat gruppe. De har ofte levet med volden i mange år, og de og deres børn er mærket af den. Når kvinder og børn flytter fra kvindekrisecenter og ud i egen bolig, er det afgørende, at de fortsat modtager støtte og rådgivning fra fagfolk, der ved, hvad vold er. En del krisecentre tilbyder allerede efterværn, men tilbuddet er ikke en del af det lovpligtige tilbud og derfor ikke finansieret.

Som rapporten viser, har mange kvinder opbygget en tillidsrelation til krisecentermedarbejderne. Kvinderne har brug for at modtage støtte fra medarbejderne til f.eks. at oparbejde et netværk i et nyt område, tale om det svære, få rådgivning om børnene osv. Det vil vi meget gerne være med tilat udvikle videre i et tæt og styrket samarbejde med bl.a. kommunerne, udtaler Birgit Søderberg, formand for LOKK.

For yderligere information: Kontakt Birgit Søderberg, formand for LOKK på tlf.: 20 37 00 89 eller Ditte Wenzel, sekretariatschef for LOKK på tlf.: 23 30 26 18 eller download rapporten her: http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/evaluering-af-krisecentertilbuddene

Fakta om vold i Danmark
  • Ca. 33.000 kvinder udsættes årligt for enten fysisk eller seksuel vold

  • Ca. 33.000 børn er årligt vidne til fysisk vold mod forældre

  • Antallet af henvendelser til et krisecenter i Danmark var 13.476 i 2014

  • Ca. 2.000 kvinder og ca. 2.000 børn opholder sig hvert år på et krisecenter

  • Ca. en tredjedel af kvinder på krisecenter har været udsat for vold i 5-10 år, før de søgte hjælp

    Kilde: Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter. Socialstyrelsen og LOKK.

Andre nyheder