VIVE klæder fagfolk på til arbejdet med psykisk vold mod børn i hjemmet

Hvornår er der tale om, at et barn eller en ung er udsat for psykisk vold? Hvor går grænsen mellem psykisk vold og en forælders uhensigtsmæssige adfærd over for barnet? Hvilke tegn skal man være opmærksom på for at spotte tegn på psykisk vold? Og hvordan skal man handle, når man opdager volden?

På baggrund af forskningsrapporten Psykisk vold mod børn i hjemmet. Et vidensgrundlag’, hvori VIVE opsamler både dansk og international viden om psykisk vold, udkommer nu nyt hæfte. Det skal sikre fagpersoner tilstrækkeligt med viden i arbejdet med at forebygge, opspore og effektivt behandle børn og unge, der er udsat for eller overværer psykisk vold i hjemmet.

Hæftet giver et indblik i, hvad man forstår ved psykisk vold og det at overvære vold i hjemmet. Det beskriver omfang, konsekvenser og risikofaktorer for, at børn og unge bliver udsat for denne form for vold. Desuden indeholder hæftet eksempler på indsatser, som ifølge international forskning virker, når praktikere skal forebygge, opspore eller behandle disse børn og unge.

Indtil nu har vi i Danmark fokuseret mest på fysisk vold og ikke haft særlig meget fokus på, at børn og unge også kan være udsat for eller være vidne til psykisk vold i hjemmet. Men i 2019 kriminaliserede Folketinget psykisk vold i nære relationer, og det har betydet, at psykisk vold endelig er kommet på dagsordenen.

Andre nyheder