Vold har store individuelle og samfundsmæssige konsekvenser

I 2015 kostede voldhændelser det danske samfund 2,3 mia. kr. Et tal som både dækker over direkte og indirekte omkostninger. Den største samfundsmæssige omkostning ved vold er de personlige. De vurderes at koste samfundet hele 1,5 mia. kr.

RAMBØLL har udarbejdet en analyse over voldens samfundsøkonomiske omkostninger. Hvert år bruger samfundet mange penge på håndteringen af vold, men det har også store personlige omkostninger for den enkelte person.

Dokumentation omkring volden er vigtig for at få sat fokus på problemet og for at få sat ind med den rette forebyggelse og hjælp.

I LOKK arbejder vi for at forebygge og hjælpe kvinder og børn, der er udsat for vold i nære relationer. Det gør vi ved at synliggøre volden og ved at støtte og styrke de enkelte krisecentres arbejde med at forebygge og afhjælpe følgerne af vold mod kvinder og børn. Vi arbejder ud fra et kvindepolitisk grundlag og et samfundsmæssigt perspektiv om at kæmpe for de bedst mulige tilbud til de kvinder og børn, der enten har ophold på kvindekrisecenter eller støttes ambulant.

I RAMBØLL-analysen bliver forskellige omkostningsområder ved volden i samfundet identificeret og beskrevet:

  • Sundhedsvæsnet
  • Retsvæsnet
  • Krisecentre
  • Statens udgifter ved handlingsplaner
  • Arbejdsmarkedet
  • Personlige omkostninger

Du kan læse hele analysen over samfundsøkonomiske omkostninger her.

Andre nyheder