Årsberetninger

Årsberetninger

Årsberetning 2022

I beretningen kan du læse mere om LOKKs virke i 2022 og om ambitionerne for 2023. Læs bl.a. interviewet med LOKKs direktør, Laura Kirch Kirkegaard, der fortæller om behovet for at få kvindekrisecentrenes arbejde og indsats højere op på den politiske dagsorden.  Årsberetningen har også et interview med LOKKs juridiske chef, Andrea Haugsted Jedrzejowska, om den rådgivningsservice, vi startede i 2022.

Læs LOKKs årsberetning 2022.

Læs om LOKKs og krisecentrenes arbejde i vores årsberetninger