Det gør vi

Det gør vi

 

Landsorganisation af Kvindekrisecentre forener, støtter og forstærker indsatsen på krisecentrene. Vi støtter med faglig viden om vold og forebyggelse. Vi arbejder for bedre politiske rammer, så krisecentrene får de bedste forudsætninger for at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres børn videre til en tryg og sikker fremtid.

Det gør vi ved at styrke samarbejdet mellem landets krisecentre og fagligheden gennem seminarer og videns- og udviklingsgrupper. Det er med til at sikre samme gode muligheder for støtte, uanset hvilket krisecenter, en kvinde opsøger.

Vi taler kvindekrisecentrenes og voldsudsatte kvinder og børns sag gennem fortalerarbejde, og vi kæmper for de bedst mulige rammer og lovgivning på området.

Vi arbejder for, at alle kvinder udsat for partnervold får specialiseret faglig rådgivning, psykologhjælp, juridisk og økonomisk rådgivning, rådgivning om fysisk og digital sikkerhed, støtte til at finde ny bolig og hjælp til skole og dagtilbud, fritidsliv og relationer til fx jobcenter, sundhedsvæsen og sociale myndigheder. Denne støtte er vigtig mens de bor på krisecenter. Men også efter krisecenteret har kvinden brug for en personlig livlinje tilbage til krisecenteret, der kan hjælpe med at svare på alle spørgsmålene. Derfor kæmper vi for et godt efterværn og for den rette hjælp og behandling for alle kvinder og børn udsat for vold i hjemmet.

Vi arbejder også for nationale handleplaner til håndtering af situationer med vold i hjemmet og samarbejder på tværs af kommuner, sektorer og myndigheder. For oplysning og information om vold i hjemmet til private og professionelle netværk og på relevante uddannelsesinstitutioner, for at sikre hurtig hjælp og forebyggelse. For styrkelse af kvindens juridiske position i forældremyndighedssager om vold og samordning af forældreansvarslovgivningen og loven om tilhold til fordel for den voldsudsatte. For kriminalisering af partnervold gennem vedtagelse af særskilt partnervoldsparagraf med tilhørende vilkår om behandling til udøveren.

Derudover samarbejder vi med forskellige partnere om en række særlige tilbud og støtte til kvinderne og børnene på krisecenter.

Ferieophold
Sammen med Feriefonden sørger vi for, at kvinderne kan få tilskud til at komme på ferie med deres børn, mens de er på krisecenter. Mange af kvinderne og børnene har ikke været på ferie i lang tid, nogle i mange år. Et ferieophold kan bidrage til at genopbygge kvindens selvtillid og selvværd og styrke samværet og tilliden mellem kvinden og hendes børn. Læs mere https://www.lokk.dk/stot-vores-arbejde/partnerskaber/pa-ferie-med-mor/

Juridisk rådgivning
Vi sikrer, at kvinderne kan få specialiseret juridisk rådgivning. Økonomi kan være brugt som magtmiddel til at fastholde partneren i det voldelige forhold. Kvinden har måske mistet følingen med sin egen økonomi og kender ikke sine juridiske rettigheder og muligheder. Juridiske spørgsmål om forældremyndighed, bodeling, samvær og gæld kan også være svære at finde ud af på egen hånd. Hjælp til at overskue økonomien og forstå sine juridiske rettigheder kan derfor være afgørende for, at en voldsudsat kvinde tager det første, svære skridt mod et liv uden vold. Læs mere https://www.lokk.dk/stot-vores-arbejde/partnerskaber/rad-til-livet/

Pasning af kæledyr
Kæledyr har som regel en helt særlig plads i hjertet hos deres ejere. Og det er ofte en ekstra udfordring for kvinder med kæledyr at forlade hjemmet og flytte på krisecenter. De er bange for at overlade dyret til den voldlige partner af frygt for, at han vil mishandle dyret. Derfor er det en stor lettelse for kvinderne og deres børn, at de med LOKKs særlige tilbud trygt kan overlade deres kæledyr til professionelle hos Dyrenes Beskyttelses internater, mens de selv er på krisecenter.
Læs mere https://www.lokk.dk/stot-vores-arbejde/partnerskaber/dyr-akut-pa-internat/

Læs mere om vores arbejde og partnerskaber her under

Læs om LOKKs og krisecentrenes arbejde i vores årsberetninger

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde