Det gør vi

Det gør vi

 

Landsorganisation af Kvindekrisecentre forener, støtter og forstærker indsatsen på krisecentrene.

Vi indsamler ny viden om partnervold og vold i nære relationer og arbejder for at skabe de optimale politiske rammer, så krisecentrene får de bedste forudsætninger for at hjælpe voldsudsatte kvinder, personer og børn videre til en tryg og sikker fremtid.

Vi er fælles talerør og bindeled for vores medlemmer og arbejder for at styrke samarbejdet mellem landets krisecentre og udvikle den voldsfaglige praksis på krisecentrene blandt andet gennem seminarer og videns- og udviklingsgrupper. 

Vi arbejder for, at alle personer udsat for partnervold får specialiseret faglig rådgivning, psykologhjælp, juridisk og økonomisk rådgivning samt rådgivning om fysisk og digital sikkerhed.

Vi arbejder for at alle voldsudsatte personer får en solid voldsfaglig støtte og hjælp til at bryde fri af volden både under og efter et krisecenterophold. Derfor arbejder LOKK for en solid og landsdækkende efterværnsindsats for alle voldsudsatte personer, så de kan få den nødvendige støtte til et nyt liv uden vold. 

Vi arbejder for en styrkelse af den voldudsattes juridiske position i forældremyndighedssager om vold og samordning af forældreansvarslovgivningen og loven om tilhold til fordel for den voldsudsatte.