Udvikling af faglighed på krisecentrene

Udvikling af faglighed på krisecentrene

 

Det er et grundlæggende element i LOKKs demokratiske struktur, at generalforsamlingen hvert år nedsætter faglige videns- og udviklingsgrupper, der ud fra et selvstændigt kommissorium får mandat til at løfte konkrete udviklingsopgaver.

Revision af grundpakken
LOKKs grundpakke med minimumsstandarder for god krisecenterpraksis blev udformet for flere år siden. Denne gruppe arbejder på at opdatere grundpakken.

Børnegruppen
Børnegruppen arbejder med alle spørgsmål, som har at gøre med arbejdet med børn, der er med deres mor på kvindekrisecenter.

Statistikgruppen
Efter, at Socialstyrelse efter 2018 ikke længere udgiver en årlig rapport om kvinder og børn på kvindekrisecenter, arbejder denne gruppe med udvikling og udgivelse af LOKKs årsstatistik om kvinder og børn på kvindekrisecenter.

Revision af krisecentererklæringen til Familieretshuset
Gruppen arbejder med en revision af formatet for krisecentererklæringen, som er et vigtigt redskab for kvindekrisecentrene i samarbejde med Familieretshuset, samt afholdelse af temadage om det nye format.

Kompetenceudvikling af kvindekrisecenterbestyrelser
Sammensætning af mulige kompetenceudviklingstiltag for krisecenterbestyrelser.

Revision af krisecentererklæring til udlændingemyndigheder
Gruppen arbejder med en revision af krisecentererklæringen for udlændingemyndigheder.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde