Formål

Formål

Hvad er LOKK?

Landsorganisation af Kvindekrisecentre er en medlems- og interesseorganisation, der arbejder for et samfund uden vold mod kvinder og børn. Her kan du se hvilke krisecentre, der er medlem af LOKK samt deres kontaktinformation.

Kvindekrisecentrene tilbyder kvinder, og de børn de har med, midlertidigt ophold væk fra voldsmanden, omsorg i en sårbar situation, samt støtte og rådgivning i forhold til den vold, der er begået mod dem. Sammen arbejdes der hen imod en fremtid uden vold.

Vores vision

Et samfund fri for vold og undertrykkelse og med fuld ligestilling mellem kønnene. Et samfund, hvor vold mod kvinder og børn ikke accepteres, og hvor der er skabt de strukturelle, kulturelle, økonomiske og politiske forhold, som er med til at eliminere vold mod kvinder og børn.

LOKKs historie
I anledning af LOKKs 25 års jubilæum udgav vi i 2012 et jubilæumsskrift om LOKKs historie.

Læs jubilæumsskriftet

Her kan du se vores tre erklærede formål:                            

LOKKs overordnede formål er at synliggøre, forbygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.

LOKKs konkrete formål er at støtte og styrke det enkelte krisecenters arbejde med at forebygge og afhjælpe følgerne af fysisk, psykisk og seksuel vold mod kvinder og børn.

LOKKs politiske formål er, ud fra et kvindepolitisk grundlag og et samfundsmæssigt perspektiv at kæmpe for de bedst mulige tilbud til de kvinder og børn, der enten har ophold på kvindekrisecenter eller støttes ambulant.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde